Clean Event: voor professionals uit de keten rondom industriële reinheid

De uitdagingen rondom de steeds strenger wordende reinheidseisen in de hightech industrie en het verbinden van de gehele keten rondom industriële reinheid staan centraal tijdens het Clean Event 2022, dat Mikrocentrum op 17 mei organiseert in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Bezoekers krijgen hier de kans om in 1-op-1 adviesgesprekken hun reinheidsuitdagingen te bespreken met ASML.

Het eindpunt van de steeds strenger wordende reinheidseisen in de hightech industrie is nog lang niet bereikt. Deze eisen liggen op een dusdanig hoog niveau, dat het tegemoetkomen in de praktijk voor velen een stevige uitdaging blijkt. Bovendien gaan de ontwikkelingen rondom industriële reinheid razendsnel. Het blijft een race tegen de klok, zowel voor OEMs als toeleveranciers. Het gehele proces moet namelijk onder controle zijn: van ontwerp tot produceren, assembleren en verpakken.

Het behalen van een optimale oppervlaktereinheid is een van de kritische stappen in hightech productieprocessen. Industriële reinheid en contamination control in met name semicon, metaalbewerking en -verwerking, medische technologie, lucht- en ruimtevaart maar ook automotive worden steeds belangrijker. Vuildeeltjes en moleculaire verontreiniging van zelfs enkele nanometer kunnen funest zijn voor het functioneren van een systeem of machine. Zo is voor high precision cleaning het hele proces bepalend en daarvan raken steeds meer bedrijven zich bewust. "Als we alleen al kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, dan hebben we gezien dat de eisen verder aangescherpt worden. Alles om uitval door particle of moleculaire verontreiniging te voorkomen." Aldus Karin Mous, Eventmanager van het Clean Event.

Keten verbinden

Het Clean Event wil professionals uit de gehele keten rondom industriële reinheid verbinden om samen de uitdagingen aan te gaan, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. 46 leveranciers van industriële schoonmaakdiensten, -systemen en -producten en 17 sprekers delen de laatste innovaties en ontwikkelingen, maar hebben ook het doel om samen met de bezoekers te sparren over oplossingen voor uitdagingen in de dagelijkse praktijk.

Mous: "Het verbinden en kennisdelen beperkt zich niet alleen tot het fysieke evenement, we bieden aanvullend ook een online community aan waar de keten het gehele jaar elkaar kan ontmoeten en kennis kan delen. Door een centrale plek hiervoor te bieden, kan de toelevering gemakkelijker gezamenlijk werken aan het tegemoetkomen aan de reinheidseisen. Voor de OEMs biedt het inzichten in de uitdagingen in de dagelijkse praktijk."

1-op-1 Clean advies door ASML

Een uniek programma-onderdeel op het Clean Event is de mogelijkheid voor bezoekers om reinheidsvraagstukken voor te leggen aan experts van ASML in vooraf geplande 1-op-1 gesprekken van 10 minuten. Mous: "ASML biedt de bezoekers de kans om direct samen te sparren over uitdagingen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dit zorgt er niet alleen voor dat deze uitdagingen sneller worden aangepakt, maar ook voor wederzijdse begripsvorming tussen de OEM, in dit geval ASML, en de toeleveranciers".

Workshop: clean voor management

Managers hebben een richtinggevende stem als het gaat om onder andere marktbenadering, investeringen en het beoogde kennisniveau van medewerkers. De workshop Clean voor management, verzorgd door Mikrocentrum-docenten Cees van Duijn en Koen van der Merwe, biedt managers handvatten om in te spelen op de toenemende reinheidseisen van de klant. Ook is er aandacht voor korte en langere termijneffecten op het gebied van marktbenadering, bedrijfsprocessen, investeringen, opleidingen, kost- en verkoopprijzen.  

Congresprogramma

In het congresprogramma ligt de nadruk op praktijkervaringen. Zo vertelt Hein Verschuren van Unicorn ICS aan de hand van een klantcase, hoe hoge reinheid bereikt kan worden met ultrasoon reinigen. Paul Blom van VDL ETG deelt inzichten uit het onderzoek wat zij doen naar contamination control om hun producten en productieprocessen af te stemmen aan de toenemende reinheidseisen. Rients de Groot van Thermo Fisher Scientific vertelt hoe de reinheid in het fabricageproces van onderdelen en het assemblageproces van de onderdelen en modules een belangrijk rol speelt in het resultaat. Hierbij belicht hij aan de hand van voorbeelden de fabricageaspecten belicht, de specificatie en validatie.

Gratis toegankelijk

Het Clean Event wordt georganiseerd door Mikrocentrum in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Het evenement is gratis toegankelijk. Voor informatie en aanmelden, ga naar www.clean-event.nl.