Circulair viaduct succesvol gedemonteerd

De testperiode van het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland is afgerond. Begin september is het circulaire viaduct succesvol gedemonteerd. De betonnen elementen van het viaduct zijn ongeschonden en daarmee volledig opnieuw bruikbaar. Rijkswaterstaat is nog in gesprek over de herbestemming. De opgedane inzichten worden half november 2019 openbaar gemaakt.

Eind 2018 is het prototype van het circulaire viaduct geplaatst bij Kampen, waar het 9 maanden is gebruikt door het bouwverkeer van de Reevesluis. Nu is het viaduct uit elkaar gehaald tot 5 liggers. Elke ligger bestaat uit 8 betonnen elementen die in elkaar grijpen als een soort Lego-blokken. De liggers zijn vervoerd naar Consolis Spanbeton voor de tijdelijke opslag. Hier is vervolgens 1 ligger weer gedemonteerd tot de acht oorspronkelijke circulaire bouwelementen voor onderzoek.

Aan de onderzijde van en in het brugdek zaten meetsensoren die bewegingen tot 0,1 mm kunnen registreren. De bouwpartners zullen deze meetgegevens, samen met de bevindingen van de demontage analyseren. De inzichten worden gebundeld in een integraal advies dat op 15 november openbaar wordt gemaakt tijdens een symposium van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen.

Doorontwikkeling

Het volledig circulair maken en het op grote schaal mogelijk maken van circulaire viaducten vraagt om doorontwikkeling van kennis en afspraken. Zo is het circulaire viaduct voor ruim 95% herbruikbaar. Tussen de elementen zit een laagje cement, dat is op dit moment nog niet herbruikbaar. Hiervoor zoeken initiatiefnemers Van Hattum en Blankevoort, Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat nog alternatieven.

Symposium

In de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen, een initiatief van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus, wordt alle kennis rondom circulaire viaducten en bruggen bij elkaar gebracht. Frederieke Knopperts, programmamanager circulariteit bij Rijkswaterstaat: "Ons doel is om met de Open Leeromgeving een gedeeld beeld te krijgen van waar we nu staan en welke innovaties er nog nodig zijn om viaducten en bruggen vanaf 2030 circulair te kunnen bouwen."

Het symposium op 15 november 2019 is de start van een volgende fase van de Open Leeromgeving. Rijkswaterstaat zal dan gezamenlijk met de markt de daadwerkelijke uitvraag van circulaire viaducten en bruggen doen via Strategic Business Innovation Research (SBIR). Dat is een inkoop-/financieringsmethode waarmee overheden betaald haalbaarheidsonderzoek laten doen en prototypes kunnen laten maken voor complexe vragen waarbij nog geen marktoplossing voorhanden is.