Certificatie bliksembeveiliging moet zekerheid bieden

In Nederland bliksemt het niet echt. Het kan hier flink tekeer gaan, maar toch blijft het hier relatief rustig bij onweer. Zo niet in landen rond de evenaar en in de bergen, waar het er stukken heftiger aan toe kan gaan, met alle gevolgen van dien. Maar onze maatschappij en ons gedrag zijn sterk veranderd.

Met de hoge bevolkingsdichtheid zijn we sterk afhankelijk geworden van moderne maar kwetsbare technologie. De meeste bedrijfsmatige en veiligheidsprocessen in ons land kunnen niet meer zonder intelligente installatietechnieken. Onderbreking van die processen zou direct veel risico’s voor mens, dier en milieu met zich meebrengen. Om nog maar niet te spreken van de enorme economische gevolgschade. Eén blikseminslag kan, ook als hij keurig door een goede externe beveiligingsinstallatie wordt afgeleid, gevolgen hebben die niet te overzien zijn. Hierdoor is ook Nederland een echt bliksemland geworden.

Arbo

Omdat deze ontwikkeling zich bijna ongemerkt heeft voltrokken, heeft nog lang niet iedereen dit in de gaten. Zelfs de overheid niet, want een bliksembeveiliginginstallatie die voldoet aan de normen wordt hier – als een van de laatste landen in Europa – nog altijd niet direct door bouwwetgeving voorgeschreven. Indirect moet een gebouweigenaar echter vanuit andere wetgeving, zoals het Arbo- en Gebruiksbesluit, zorgen voor een veilige omgeving voor respectievelijk zijn werknemers en bezoekers. Maar daar wordt geen preventief toezicht op gehouden. Pas wanneer er iets mis gaat moet de gebouweigenaar aantonen dat hij het maximale heeft gedaan om dit te voorkomen.

NPR 1014

Met een gecoördineerde in- en externe bliksem- en overspanningsbeveiliging, geïnstalleerd volgens NEN-EN-IEC 62305, kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan het Arbo- en Gebruiksbesluit. In combinatie met de praktijkrichtlijn NPR 1014 heeft de installateur dan ook de in Nederland gebruikelijke uitvoeringsvormen ter beschikking, om te voldoen aan de eisen in de nieuwe wereldwijde norm. Het ontwerp van een goede bliksembeveiliging begint echter altijd met een risico-inventarisatie die volgens NEN-EN-IEC 62305 is gemaakt.

Bron: NEN