Capgemini over kwantum: Nederland en China in de lead; eerste commerciële toepassingen verwacht over 3-5 jaar

23% van de organisaties wereldwijd werkt aan de toepassing van kwantumtechnologie, of is van plan dat te gaan doen, in de verwachting om ten minste één grote commerciële toepassing in de komende 3-5 jaar te realiseren. Bovendien verwacht 20% de investeringen in kwantumtechnologie in het komende jaar te verhogen. Dit blijkt uit onderzoek van het Capgemini Research Institute (CRI).

Volgens het rapport Quantum technologies: How to prepare your organization for a quantum advantage now hebben China (43%) en Nederland (42%) het grootste aandeel van bedrijven die werken aan of van plan zijn te werken aan kwantumtechnologieën. Hiermee lopen ze ruim voor op Duitsland en het VK (elk 26%) en op de rest van de wereld (23% gemiddeld wereldwijd).

Julian van Velzen, CTIO en hoofd van Capgemini’s Quantum Lab, legt uit waarom Nederland zo’n groot aandeel heeft van bedrijven die werken aan of van plan zijn te werken aan kwantumtechnologieën: "Kwantumtechnologie is diep geworteld in de wetenschap. Landen met sterke kwantumfysica-groepen profiteren hiervan door de beschikbare kennis en spin-off startups. Nederland en China hebben wereldwijd toonaangevende kwantuminstituten."

De overgrote meerderheid van de organisaties die al aan kwantum werken, is hiermee meer dan twee jaar geleden begonnen. Een kleiner deel (28%) zegt dit pas in de afgelopen twee jaar te zijn gestart. Over het algemeen beginnen kwantumtechnologieën uit de onderzoeksomgeving naar toepassingen in de echte wereld te verschuiven: bijna 20% heeft de implementatiefase bereikt (experimenten of proofs of concepts). Nog eens 23% heeft relevante use-cases geïdentificeerd en bereidt zich voor op de implementatie.

Toepassingen

Deze bedrijven zijn van plan de technologie op een aantal manieren in te zetten; van het verbeteren van de duurzaamheid van activiteiten, het ontdekken van nieuwe materialen voor de productie van batterijen, tot het beveiligen van informatie, medische sensoren en het verminderen van schadelijke industriële gassen. Financiële dienstverleners gebruiken kwantumtechnologieën voor een nauwkeurigere prijsbepaling van risicovolle activa, het optimaliseren van portefeuilles voor een beter rendement en het opsporen van fraude. Daarnaast proberen farmabedrijven de ontwikkelingscyclus van geneesmiddelen te verkorten door gebruik te maken van kwantumtechnologie.

Het CRI voerde gesprekken met 30 experts uit de sector wereldwijd om te achterhalen hoe de voorlopers kwantumtechnologieën nu al gebruiken. Het rapport benadrukt dat kwantumtechnologieën verschillende niveaus van volwassenheid hebben bereikt in termen van verwachte toepassingen:

• Quantum computing heeft het hoogste potentieel van alle kwantumdomeinen, maar is ook het minst volwassen. Het ontwikkelingstempo is versneld, gedreven door de belangstelling van investeerders, toenemende gebruiksmogelijkheden en technologische doorbraken. Gemiddeld denkt een meerderheid van de organisaties die aan kwantum werken, dat de eerste commerciële kwantumcomputing toepassingen er over vijf jaar zullen zijn;
• Kwantumcommunicatie kan inspelen op de nieuwe eisen van informatiebeveiliging, met name om informatie-uitwisseling met externe partijen te beveiligen, kritieke infrastructuur (IoT en cloud-gebaseerde technologieën) binnen de organisatie te beschermen of cloud-datacenters te beveiligen. Kwantumcryptografische oplossingen worden al geïmplementeerd. 58% van de organisaties die werken aan kwantum wacht op het ontstaan van standaarden voordat ze prioriteit geven aan kwantumveilige beveiliging;
• Kwantumsensoren zijn meer niche, maar ook meer volwassen. Naarmate ze kleiner, energiezuiniger en goedkoper worden, kunnen sensoren een transformerende rol spelen in alle sectoren. Kwantumsensoren kunnen de meetprecisie versnellen, met name in de sectoren gezondheidszorg/diagnostiek, defensie, auto-industrie, civiele techniek, bouw, olie/gas, ruimtevaart en telecommunicatie.

Zeven op de tien organisaties die aan kwantum werken, zijn het erover eens dat zij vanwege de lange productontwikkelingscycli in hun bedrijven, nu tijd moeten investeren in het opbouwen van een basis (de juiste vaardigheden, het identificeren van problemen, use-cases, het uitvoeren van laboratoriumexperimenten of het sluiten van partnerschappen) en het integreren van kwantumtechnologieën in hun processen. Meer dan de helft (58%) van de organisaties die aan kwantum werken, verklaarde het afgelopen jaar steun te hebben verkregen vanuit de directie voor kwantuminitiatieven.

Hoewel grootschalige commerciële toepassingen nog een paar jaar op zich laten wachten, adviseert het rapport organisaties om zich nu al te kunnen voorbereiden op het kwantum voordeel – de mogelijkheid om aanzienlijk hogere prestaties te leveren dan mogelijk is met de huidige stand van de technologie. Zodra de use case is vastgesteld, kunnen organisaties beginnen te experimenteren met een klein team van experts. Verder is het van cruciaal belang om de meest krachtigste use-cases te vertalen naar kleinschalige kwantumexperimenten, langetermijnpartnerschappen aan te gaan met technologieleveranciers en een langetermijnstrategie te ontwikkelen om kwantumtalent op te schalen.

Methodologie
In november-december 2021 verzamelde Capgemini input van 857 organisaties met de vraag of zij werkten aan kwantumtechnologieën of van plan waren deze te gaan gebruiken, en enquêteerde 200 executives die werkten aan kwantumtechnologieën of van plan waren dit te gaan doen. De enquête werd aangevuld met 30 diepte-interviews met beoefenaars van kwantumtechnologie bij grote organisaties, startups, academici die werken aan kwantumtechnologie, investeerders, evenals community’s rond kwantumtechnologie.