Cao-akkoord bereikt voor Metalektro

FME en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Metalektro-sector. De cao, die een looptijd heeft van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2025, voorziet in een loonsverhoging van in totaal negen procent, verdeeld over drie stappen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de voortzetting van de pensioenpremiebijdrage en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Erik Tierolf en Theo Henrar van FME en Albert Kuiper van FNV Metaal. (Foto: FME)

De salarissen in de Metalektro-sector zullen in drie stappen worden verhoogd: 2,75 procent per 1 juni 2024, 3,25 procent per 1 januari 2025, en drie procent per 1 juni 2025. De tijdelijk verhoogde werkgeversbijdrage aan de pensioenpremies van werknemers wordt tot eind 2024 voortgezet en daarna afgebouwd. De vakbonden benadrukken dat deze afspraken nodig zijn om de koopkracht van de werknemers te behouden en een bijdrage te leveren aan een duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Reacties vakbonden

Theo Henrar, voorzitter van de FME, spreekt van een belangrijk akkoord in een tijd van economische onzekerheid: “Het is ons gelukt om tijdig een akkoord te sluiten dat duidelijkheid biedt voor zowel werknemers als werkgevers. We zijn ons echter bewust van de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor de salarisverhogingen, vooral voor bedrijven die te maken hebben met oneerlijke internationale concurrentie. We roepen daarom de politiek op om maatregelen te nemen om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse Metalektro-sector te beschermen.”

Albert Kuiper, hoofdonderhandelaar van FNV Metaal: “Werknemers krijgen er de aankomende tijd stapsgewijs 9% salaris bij en dat is goed nieuws voor iedereen in de Metalektrosector. Ook hebben we afspraken gemaakt over de ontwikkeling en duurzamere inzet van werknemers in deze sector. Tegelijkertijd blijven er ook onder werknemers zorgen bestaan over hun toekomst, vooral vanwege het oneerlijke speelveld dat internationaal aan het ontstaan is. We zullen samen met FME optrekken om dit veel hoger op de agenda te krijgen van politiek Den Haag.” 

Nieuwe afspraken

Sociale partners hebben de volgende loonsverhogingen afgesproken: 2,75% per 1 juni 2024, 3,25% per 1 januari 2025 en 3% per 1 juni 2025. Deze loonsverhoging uit het cao-akkoord is in lijn met het landelijk beeld. De in het vorige cao-akkoord afgesproken tijdelijke hogere bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie van de werknemer, wordt na een overeengekomen voortzetting van 7 maanden weer afgebouwd. Vanaf 1 januari 2025 vervalt deze bijdrage. Hiernaast zijn er ook afspraken gemaakt om de aantrekkelijkheid van de sector te verbeteren, onder andere op het gebied van ontwikkeling van medewerkers, een verdere focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de ontwikkeling van wervingscampagnes om de afstand van vrouwen tot de Metalektrosector te verkleinen.

Akkoord naar leden FME en bonden

Het resultaat van de cao-onderhandeling wordt binnenkort ter instemming voorgelegd aan de leden van FME die onder de cao Metalektro vallen. Ook de vakbonden gaan hun leden raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *