Campagne energieonderwijs van start: Choose wisely, follow energy

Om aan de grote vraag naar energieprofessionals van de toekomst te kunnen voldoen, hebben de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)en Hanzehogeschool Groningen speciale studieroutes op het gebied van energie ontwikkeld. Een wervingscampagne gaat deze ‘energytracks’ onder de aandacht brengen.

De promotiecampagne Choose wisely, follow energy van de universiteit, de hogeschool, en de New Energy Coalition (NEC) richt zich in eerste instantie op de huidige Groningse studenten, maar kan ook een wegwijzer zijn voor studenten van elders en studiekiezers.

De initiatiefnemers noemen Groningen ‘de energy valley van Nederland’, een pek waar de kennis van energie en energietransitie concentreert. ‘Hier ontstond de vorige energietransitie: die van kolen naar gas. Dat heeft naast de huidige problemen, ook veel kennis en vakmanschap opgeleverd. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG is bijvoorbeeld een wereldwijd erkende autoriteit in energierecht. Die kennis en ervaring wordt nu ingezet voor de nieuwe energietransitie en is een speerpunt in het onderzoek en onderwijs van de Groningse kennisinstellingen.’

Groningen richt zich op vakmensen, professionals en onderzoekers die vanuit alle vakgebieden een duurzame toekomst kunnen invullen. Daarbij doelt men niet alleen op technische onderwerpen, maar ook op energierecht, gedragswetenschappen, economie, architectuur, en IT. ‘In Groningen wordt die nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs en in ruime mate aangeboden.’