Engineers Online

NEN Nederlands Normalisatie-instituut

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
orders.engineering@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 352

Categorieën (1): Engineering meer

  • Engineering

Vlinderweg 2
2623 AX Delft
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Nederland

Tel. 015-2690390
Fax 015-2690190
www.nen.nl
info@nen.nl

Nieuws over NEN Nederlands Normalisatie-instituut (11)

Norm werkplekken bij machines herzien

De norm voor werkplekken bij machines wordt op dit moment herzien. Het gaat om NEN-EN-ISO 14738 Veiligheid van machines – Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines. lees verder

Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015 lees verder

Eerste conceptnormen voor Smart Energy beschikbaar

Onlangs is binnen IEC het ‘System Committee Smart Energy' opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met het maken van normen op het gebied van Smart Energy en hanteert daarbij nadrukkelijk een systeembenadering. De eerste ontwerpen zijn voor commentaar gepubliceerd. lees verder

meer Nieuws...

Bedrijfsnieuws over NEN Nederlands Normalisatie-instituut (36)

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur

De Nederlandse normcommissie: ‘Measuring Relays and Protection Equipment’ breidt uit. Deze commissie houdt zich bezig met meetrelais en beveiligingsapparatuur voor de besturing, bewaking en beveiliging van netwerken ten behoeve van de elektrische energievoorziening. Donderdag 13 februari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats waar wordt toegelicht wat de werkzaamheden van de commissie inhouden. lees verder

Nen start Blocktober

Nen heeft oktober omgedoopt in Blocktober. Bij bet instituut staat de maand in het teken van de blockchaintechnologie. Op dit moment is een normcommissie bezig met het ontwikkelen van normen met betrekking tot blockchain. lees verder

Invloed op Europese standaarden voor AI en big data

‘Europa’ vindt de ethiek en betrouwbaarheid van artificial intelligence (AI) belangrijk: het moet doen wat het moet doen en geen ongewenste effecten hebben. De in mei opgerichte Europese Focus Group AI werkt aan een roadmap van stan- daardisatiebehoeften voor toekomstige Europese standaarden over AI en big data. Hierop kunnen Nederlandse partijen invloed uitoefenen. lees verder

meer Bedrijfsnieuws...

Zoek

© 2020 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden

© 2020 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden