Engineers Online

NEN Nederlands Normalisatie-instituut

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
orders.engineering@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 352

Categorieën (1): Engineering meer

  • Engineering

Vlinderweg 2
2623 AX Delft
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Nederland

Tel. 015-2690390
Fax 015-2690190
www.nen.nl
info@nen.nl

Nieuws over NEN Nederlands Normalisatie-instituut (13)

Input gevraagd voor nieuwe internationale afspraken tegen oxidatie en vocht

China heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe ISO technische comité ‘Deoxidizers and desiccant’. Het gaat om de productie en verwerking van middelen die allerlei producten beschermen tegen oxidatie en vocht. Vanuit Nederland wordt er gevraagd om het standpunt van Nederlandse belanghebbenden te verzamelen. lees verder

Europese norm voor cyber security IoT gepubliceerd

07-07-2020 ETSI Technical Committee ‘Cybersecurity’ onthult een norm voor cybersecurity ‘’internet of things’’. Deze norm stelt een beveiligingsbasislijn vast voor consumentenproducten die aangesloten zijn op het internet. Tevens vormt het de basis voor toekomstige IoT-certificeringsregelingen. De norm is gebaseerd op de ETSI-specificatie TS 103 645. De Europese norm is het resultaat van samenwerking en expertise van industrie, academici en Europese overheden. lees verder

Norm werkplekken bij machines herzien

De norm voor werkplekken bij machines wordt op dit moment herzien. Het gaat om NEN-EN-ISO 14738 Veiligheid van machines – Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines. lees verder

meer Nieuws...

Bedrijfsnieuws over NEN Nederlands Normalisatie-instituut (42)

Experts gevraagd voor het opstellen van Europese hyperloop standaarden

Er zijn vijf nieuwe voorstellen voor Europese standaarden voor de hyperloop goedgekeurd. Vanuit Nederland wordt gevraagd aan experts om mee te schrijven bij het opstellen van deze standaarden. lees verder

Bijeenkomst voor ‘Regulation on machinery products’

Het eerste concept van de opvolger van de Machinerichtlijn is bekend: ‘Regulation on machinery products’. Op woensdag 19 mei is er een informatiebijeenkomst over de inhoud van dit concept. lees verder

Ontwikkeling norm gezond- en veiligheidsperformance van organisaties

Werkgevers streven naar betrokken en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor is een gezonde en veilige werkomgeving essentieel. Om dit doel te kunnen realiseren is het van belang dat de gezond- en veiligheidsperformance continue verbetert. ISO 45004 biedt hiervoor een uitstekende guideline. Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van deze en andere gerelateerde normen. lees verder

meer Bedrijfsnieuws...

Zoek

© 2021 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden

© 2021 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden