Engineers Online

Parkstad Inspecties

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
orders.engineering@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 352

Parkstad Inspecties
Parkstad Inspecties is een snel groeiend inspectiebureau voor (elektro)technische installaties en arbeidsmiddelen. Het bedrijf wil de veiligheid, bedrijfszekerheid en duurzaamheid waarborgen door middel van veiligheidsinspecties. Hierbij wordt gecontroleerd of de installaties en arbeidsmiddelen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven technische veiligheidsvoorschriften op het gebied van brandgevaar en arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan met thermografisch onderzoek worden vastgesteld of energieverlies optreedt en of er wellicht brandgevaarlijke situaties bestaan. Verder kunnen netanalyses inzicht geven in de lichtnetkwaliteit, bijvoorbeeld na uitbreiding van een installaties, bij onverklaarbare storingen of voor het in kaart brengen van het energieverbruik.

volledig profiel

Categorieën (1): veiligheid meer

  • Industriële automatisering » veiligheid

Fabrikanten per categorie

Ransdalerstraat 139
6311 AZ RANSDAAL-VOERENDAAL
Nederland

Zoek

© 2022 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden

© 2022 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden