Engineers Online

Van der Heide

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
orders.engineering@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 352

Van der Heide

De wereld elke dag veiliger

Met een team van professionals zet de Van der Heide Groep zich dagelijks in om de risico's aan elektrotechnische infrastructuren, gebouwen, (water)bouwkundige constructies of transportleidingen te voorkomen en/of te beperken. Door een jarenlang opgebouwde expertise is men in staat om particulieren, ondernemingen en overheden te ontzorgen. Door het vertalen van de wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk, levert het bedrijf een wezenlijke bijdrage aan een veilige bedrijfsvoering en een duurzame leef- en werkomgeving: veiligheid en continuïteit staat altijd voorop!

volledig profiel

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
-V-
  • Van der Heide Groep
W
X
Y
Z

Rijdstraat 12
9291 MB KOLLUM
Postbus 6
9291 AA KOLLUM
Nederland

Tel. 088 - 63 63 163
Fax 0511-454204
www.vanderheide.nl
info@vanderheide.nl

Gespecialiseerd in

Zoek

© 2022 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden

© 2022 MYbusinessmedia bv Alle rechten voorbehouden