Brabant tekent Green Deal voor samenwerking op energiegebied

Tijdens een Smart Cities Event op de TU/e is de Green Deal Brabant ondertekend. Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Brabant zijn het eens geworden over de wijze waarop de modernisering van de energievoorziening in Brabant kan plaatsvinden. De regio vangt twee vliegen in één klap: ze krijgt alternatieven voor de verouderde energievoorziening én een goed economisch perspectief voor Brabantse bedrijven.

Op initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant is de visie op de energietransitie verwoord onder het label ‘Smart Energy Regions’.

De ondertekenende partijen gaan samenwerken in het tot stand brengen van vernieuwende energieconcepten en -producten voor en door burgers, professionele gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het gaat bijvoorbeeld om uitwisselingsmogelijkheden van restenergiestromen, decentrale energieopwekkingsmogelijkheden (warmte, gas, elektriciteit), deelnames in buurt-energiecoöperaties, energiezuinige openbare verlichting en mobiliteitsconcepten met elektrische aandrijving.

Met de ‘Smart Energy Regions’-visie gaan de deelnemende partijen er vanuit dat een nieuwe duurzame energievoorziening in Brabant al in aanbouw is. Gedeputeerde Bert Pauli: "Overal om ons heen zien we zonnepanelen geplaatst worden. De burger heeft het initiatief genomen. De jaarlijkse installatie van capaciteit voor het opwekken van elektriciteit middels zonne-energie is in Europa al over 50 procent van de totale jaarlijkse installatie. De energietransitie is gewoon begonnen. Bij u en mij in de straat."

Ervaringen delen en uitrollen

De ervaringen met deze nieuwe energieproducten worden gedeeld en beoordeeld op C02-reductie, de bijdrage aan andere klimaatdoelstellingen en de economische bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant. Bij positieve (verwachte) resultaten worden de nieuwe energieproducten uitgerold over de rest van de provincie.

Concreet worden er nu al bewijslocaties ingericht waar nieuwe energieproducten en -concepten worden ontwikkeld. Eén van die beoogde sites is de Eindhovense ‘Airey’ wijk Gestel waar woningcorporatie Woonbedrijf met de bewoners een nieuwe energievoorziening wil opbouwen.  Een nauwe samenwerking met de van oorsprong Nuenense energiecoöperatie Morgen Groene Energie is daarbij voorzien. 

Industriepark Cranendonck wil met zinkproducent Nyrstar de installatie van 1 GigaWatt zonnevermogen in de regio gaan stimuleren. De TU/e wil haar hele campus 50 procent energieneutraal hebben in 2030. Ook het bedrijvenpark Kraaiven in Tilburg is deel van de Deal, en op het Eindhovense Strijp-S ontwikkelt ICSE innovatieve energie-serviceconcepten met de ondernemers.