Boge stapt over op nieuw koelmiddel voor koeldrogers

Boge heeft zijn koeldrogers van de serie DS-2 in het lage vermogensbereik geschikt gemaakt voor het koelmiddel R513A. Dit heeft een beduidend lager aardopwarmings- vermogen dan het tot nu toe gebruikte koelmiddel, terwijl de prestaties op peil blijven.

Met het nieuwe koelmiddel kan de GWP-waarde (Global Warming Potential) met ongeveer 60 procent worden teruggedrongen: van 1430 tot 573.

Betekenis van de F-gassenverordening voor de persluchtindustrie

De F-gassenverordening moet ertoe bijdragen de uitstoot door de industrie in de periode tot 2030 met 79% te verminderen. Centraal staat daarbij de vermindering van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in de EU. In een gefaseerd proces worden de in de EU in omloop gebrachte gefluoreerde broeikasgassen stap voor stap teruggebracht tot 21% in 2030, waarbij de uitgangssituatie op basis van de jaargemiddelden in de periode 2009-2012 op 100% is vastgesteld. In de eerste fase zijn koelmiddelen met een GWP-waarde van meer dan 2500 sinds januari 2020 verboden. In de tweede fase mogen tot 2022 geen F-gassen met een GWP-waarde van meer dan 750 worden gebruikt en in de derde fase mogen tot 2030 geen F-gassen met een GWP-waarde van meer dan 150 worden gebruikt.

Omdat koeldrogers in de categorie stationaire koelinrichtingen moeten worden ingedeeld, gelden voor die toestellen aparte regelingen. Zo hoeven de momenteel gebruikte koelmiddelen slechts een GWP-waarde van minder dan 2500 te hebben. Maar met de overstap naar R513A vervangt Boge al in een vroeg stadium het oude koelmiddel.