Vijf manieren waarop ingenieurs MVO kunnen beïnvloeden

Ingenieurs kunnen een enorme bijdrage leveren aan alle facetten van de MVO voetafdruk van hun bedrijf. Zo kunnen ze ook indirect de voetafdruk van hun klanten en de maatschappij beïnvloeden. Dit kan bereikt worden door oplossingen niet enkel vanuit een technisch en commercieel oogpunt te bekijken, maar door een verbetering van de MVO voetafdruk ook als criterium bij het ontwerp op te nemen. Door specificaties ter discussie te stellen en alternatieve oplossingen aan te bieden om dezelfde einddoelen te bereiken met betere MVO-resultaten, kunnen ingenieurs een centrale en transformerende rol spelen in de zoektocht naar verbetering.

Marco Zampolli, Advantech’s Industrial IoT Product Sales Director

Door: Marco Zampolli, Advantech’s Industrial IoT Product Sales Director

1. Maak de specificaties niet te streng

Hier is het concept van marginale winst essentieel. Door een reeks kleine verbeteringen aan te brengen die afzonderlijk een verwaarloosbaar effect hebben, kunnen significante prestatieverbeteringen ontstaan als die resultaten worden opgeteld. Stel je voor dat elke embedded computer, desktopcomputer en servercomputer 1W minder verbruikt dan nu het geval is. Omdat het gaat om miljarden apparaten zou dit een besparing van duizenden megawatts betekenen, zelfs voor we andere elektronische apparaten zoals communicatieswitchen, radio’s en dergelijke aanpakken. Het argument dat het opnemen van extra capaciteit in de specificaties bescherming biedt tegen toekomstige upgradevereisten en zo de levensduur verlengt houdt op zich wel steek door de impact aan het einde van de levensduur. Maar ingenieurs moeten hier wel een realistische aanpak hanteren om overspecificatie te vermijden, en dat kan prima door rekening te houden met realistische toekomstige vereisten.

2. Maak de specificaties niet te laks

Net zo belangrijk als het ogenblikkelijk verbruik van apparaten, zijn de totale eigendomskosten gedurende de complete levensduur. Een watt besparen op het stroomverbruik van een apparaat is een valse besparing als het gemonteerde apparaat zo onbetrouwbaar is dat een onderhoudsmonteur regelmatig naar de locatie moet rijden om iets te repareren. Dergelijke verplaatsingen zijn duur, zowel financieel als milieutechnisch, dus meer geld uitgeven om de betrouwbaarheid van het totale systeem te verhogen heeft een positief effect op zowel de commerciële kosten als de milieukosten. Aan de computerkant kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je PC’s van commerciële kwaliteit overslaat ten gunste van industriële equivalenten zonder ventilator. Net zo belangrijk is het om na te gaan welke tools beschikbaar zijn voor het beheer, uitvoeren van upgrades en foutdiagnose op afstand van de geïmplementeerde systemen. De inzet van deze tools kan zowel de milieu-impact tijdens de levensduur als de operationele kosten van systemen aanzienlijk verminderen. Niet alleen vermindert het aantal verplaatsingen, ook de veiligheid, efficiëntie en mankracht krijgt een boost.

3. Denk na over edge gateways

Vanuit een duurzaamheidsperspectief luidt één van de grote vragen bij een systeemupgrade: ‘moet je echt alles vervangen?’ Afvalverwerking heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Dat geldt zeker voor de elektronica-industrie die relatief veel schadelijke en/of zeldzame stoffen gebruikt tijdens de productie van toestellen. In de industriële sector zijn bovendien nog veel oudere toestellen in gebruik, die gemaakt werden in een tijdperk waarin het gebruik van schadelijke materialen minder gereguleerd was dan vandaag. Het is daarom dubbel zo belangrijk om deze apparaten op de juiste manier te verwerken.

Kunnen sommige onderdelen behouden worden in plaats van een heel systeem te vervangen? – Een debietmeter op een pijpleiding of een PLC die een lokaal fabrieksproces bestuurt kunnen bijvoorbeeld prima functioneren, maar incompatibel zijn met een nieuw communicatiesysteem dat geïmplementeerd wordt. In plaats van het oude apparaat te vervangen, kan een edge gateway gebruikt worden om de verbinding te verzorgen tussen de communicatie- en datamodellen van de twee systemen, zodat het oude apparaat in gebruik kan blijven.

Het opzet om de functies van meerdere fysieke apparaten te combineren in één enkele edge gateway in een virtuele omgeving wint volop terrein, bijvoorbeeld in de elektriciteitsdistributie. Naarmate de bekendheid van het concept groeit, heeft het ook het potentieel om de efficiëntie te verbeteren in andere sectoren.

4. Omarm AI en ML technologie

De vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), met name die op het gebied van Machine Learning (ML) en Edge Inference, haalt de kosten naar beneden. Dat maakt het implementeren en inzetten van deze technologievormen tijdens de ontwerpfase voor bijna elk systeem of elke upgrade steeds interessanter. AI kan de continue bewaking van machines, installaties en processen verzorgen. Negatieve trends in prestaties of omstandigheden die buiten de grenswaarden vallen, worden geïdentificeerd en aangepakt voor ze de operationele resultaten beïnvloeden. Daardoor stijgt de winst, terwijl ook het gebruiksgemak en de operationele efficiëntie verbeterd worden.

AI in combinatie met optische systemen bewaakt de toegang tot verboden of onveilige gebieden en beperkt de toegang tot bevoegd personeel of voertuigen via gezichtsherkenning of automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Grenscontroles verbeteren de veiligheid door ervoor te zorgen dat machines of processen stilgelegd worden als een onbevoegd persoon een gevaarlijk gebied betreedt. De detectie en beoordeling van het aantal mensen in een gebied wordt doorgegeven aan de controlesystemen van locaties, waarbij de verwarming, ventilatie en verlichting voor dat gebied zich in realtime aanpassen aan de reële situatie. Ook optische inspectie, die door een getraind AI-apparaat consistenter en nauwkeuriger wordt uitgevoerd dan via menselijke inspecteurs, verhoogt de winst. Dat heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, het schakelt ook de menselijke rol om van een repetitieve inspectie tot een nieuwe rol van toezicht, kwaliteitsverbetering en probleemoplossing. Dat resulteert in een grotere betrokkenheid van werknemers en meer werktevredenheid.

5. Houd rekening met duurzaamheid

We kijken vaak naar de milieubelasting van de laatste etappe die de eindproducten afleggen, maar houden geen rekening met de milieubelasting die de leverancier veroorzaakt door het verzamelen van de grondstoffen die nodig zijn om de apparaten te produceren. Vaak is het voor het milieu beter om de productie dicht bij de grondstoffen te laten plaatsvinden dan zich te focussen op een zo kort mogelijke reis richting de afvalverwerking voor de eindproducten.

Hoe komt de fabrikant aan de energie die ze nodig heeft om de apparaten te maken? Zijn ze gevestigd op een plek waar de elektriciteit nog steeds afkomstig is van bronnen met een hoog koolstofgehalte, zoals kolencentrales, of zijn hun leveringen afkomstig van hernieuwbare bronnen? Nemen ze zelf maatregelen om hun impact op het milieu te verbeteren, bijvoorbeeld door hun eigen zonne- of windenergie te installeren? Wat doen ze om het gebruik van gevaarlijke stoffen in hun productieprocessen te verminderen? Al deze vragen zijn misschien moeilijk te beantwoorden, maar ze zijn toch de moeite waard om te stellen. Zo krijgt u inzicht in hoeverre milieuoverwegingen een rol spelen in het denken van de leveranciers die in aanmerking komen voor samenwerking.