Bescherm je luchtcompressor tegen zomerhitte en vochtigheid

Stijgende temperaturen kunnen je persluchtsystemen aanzienlijk belasten, wat kan leiden tot verschillende onderhoudsproblemen. Nu we de warme zomermaanden ingaan, is het slim om preventieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat je compressor efficiënt blijft werken en storingen worden voorkomen.

Tags:

Door: Sovathya Koun, product manager Elgi Compressors Europe

Het kan handig zijn om te begrijpen hoe hitte en vochtigheid luchtcompressoren beïnvloeden om deze problemen aan te pakken en een maximale operationele efficiëntie tijdens de zomer te garanderen. Door de richtlijnen van de fabrikant van de luchtcompressor op te volgen, kun je zorgen voor een efficiënte werking, minimale energieverspilling en een langere levensduur van je persluchtsysteem.

Invloed van de zomer op persluchtsystemen

Hoge zomertemperaturen beïnvloeden het vochtgehalte en de dichtheid van de omgevingslucht. Deze veranderingen kunnen je persluchtsysteem aanzienlijk beïnvloeden.

 • Lagere luchtdichtheid: Bij warm weer neemt de luchtdichtheid af, wat leidt tot een verminderde efficiëntie van luchtcompressoren. Ze moeten harder werken om dezelfde hoeveelheid perslucht te genereren, wat leidt tot een hoger energieverbruik en een mogelijke belasting van het persluchtsysteem en de bijbehorende componenten.
 • Meer vocht: Een hogere luchtvochtigheid in de zomer kan vochtgerelateerde problemen veroorzaken in het persluchtsysteem. Overtollig vocht kan zich ophopen in persluchtketels, persluchtleidingen en filters, wat leidt tot corrosie, verminderde luchtkwaliteit van het persluchtsysteem en mogelijke schade aan stroomafwaartse apparatuur.
 • Verhoogde verontreinigingen: Warm weer verhoogt de hoeveelheid van verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stof, pollen en vuil. Deze verontreinigingen kunnen het persluchtsysteem binnendringen, de prestaties negatief beïnvloeden, filters verstoppen en de algehele efficiëntie verminderen.
 • Verhoogde olieomzet : De hogere vochtigheid en verontreinigingen in de lucht tijdens de zomer kunnen ervoor zorgen dat de olie in oliegesmeerde luchtcompressoren  sneller achteruit gaat. Dit kan leiden tot verminderde smeereigenschappen en potentiële schade aan interne onderdelen van persluchtsystemen, waardoor olie vaker moet worden ververst en onderhoud nodig is.

De bovenstaande problemen kunnen van invloed zijn op je compressor, waardoor het persluchtsysteem harder moet werken om de benodigde lucht te leveren. Zomerhitte en vochtigheid kunnen nadelige gevolgen hebben voor luchtcompressorsystemen, wat kan leiden tot verschillende negatieve gevolgen:

 • Toename van stilstand: IOververhitting van luchtcompressorsystemen door hoge temperaturen kan leiden tot veelvuldige uitschakelingen van apparatuur, waardoor er vaker onderhoud nodig is. Deze toename in stilstand kan de activiteiten en productiviteit verstoren.
 • Vermindering van efficiëntie: Oververhitting van luchtcompressorsystemen door hoge temperaturen kan leiden tot veelvuldige uitschakelingen van apparatuur, waardoor er vaker onderhoud nodig is. Deze toename in stilstand kan de activiteiten en productiviteit verstoren.
 • Schade aan apparatuur: In extreme gevallen kan verwaarlozing van warmte- en vochtgerelateerde problemen schade veroorzaken aan de compressor en zijn onderdelen. Oververhitting en overmatige belasting kunnen leiden tot defecten aan onderdelen, waardoor dure reparaties of vervangingen nodig zijn.
 • Frequent onderhoud vereist: Zomers is er vaak frequent onderhoud nodig. Hoewel dit als een extra last kan worden gezien, is het cruciaal om efficiëntie te garanderen en ernstigere storingen aan apparatuur te voorkomen.

Invloed verminderen

Overweeg de volgende tips om je persluchtsysteem te beschermen tijdens warme zomers.

 • Controleer de filters en koelers:
 • Controleer, reinig of vervang de filters om onaangename verrassingen door verstopte filters te voorkomen.
 • Controleer of het koelvloeistofpeil in de compressor voldoende is en vul koelvloeistof bij.
 • Een laag koelvloeistofpeil kan de compressor oververhitten, wat kan leiden tot schade of storingen.
 • Reinig het koelsysteem (compressoren en drogers):
 • Het koelsysteem moet zuiver zijn en vrij van verstoppingen, zoals stof of vuil.
 • Reinig de koelvinnen en overweeg het gebruik van een luchtcompressorkoeler om de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren.
 • Controleer de ventilatie:
 • Zorg ervoor dat de compressorruimte goed geventileerd is, vooral bij warm weer.
 • Gebruik ventilatoren of airconditioning om een geschikte temperatuur te behouden en oververhitting te voorkomen.
 • Controleer de instellingen voor het dauwpunt:
 • Zorg ervoor dat de dauwpuntinstelling op de droger is ingesteld op het juiste niveau voor de toepassing.
 • Tijdens warm weer kunnen hogere dauwpunten aanvaardbaar zijn, wat het energieverbruik kan verlagen.
 • Controleer de drukinstellingen:
 • Bij warm weer moet de compressor harder werken om de gewenste druk te handhaven.
 • Controleer en pas de drukinstellingen aan voor optimale prestaties en energiezuinigheid.
 • Controleer op lekken:
 • Lekken kunnen een aanzienlijke hoeveelheid energie verspillen en de kosten verhogen.
 • Controleer op luchtlekken in het persluchtsysteem en repareer deze onmiddellijk.
 • Door deze maatregelen te implementeren, kunt u de negatieve invloed van de zomerhitte en -vochtigheid op uw persluchtsysteem beperken en de prestaties, efficiëntie en levensduur ervan verbeteren.
Tags: