Blog: Wat dekt de CAR verzekering precies?

Een opdrachtgever van bouwprojecten loopt bepaalde risico’s en dat geldt eveneens voor een aannemer die verantwoordelijk is voor de bouw. Tijdens de bouw zijn er allerlei partijen op de locatie aanwezig en deze lopen allemaal risico’s in het kader van het ontstaan van materiële schade. Een CAR verzekering verzekert materiële schade die tijdens de montage of het bouwen van projecten ontstaat. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook om projecten die betrekking hebben op de realisatie van installaties, bruggen en wegen.

Door Jesper Otto, Lequal

De dekking van een CAR verzekering heeft betrekking op schade door uitvoeringsfouten en door schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal en vandalisme.

Ontwerp- en uitvoeringsfouten

Een van de dekkingen van een CAR verzekering heeft betrekking op bescherming tegen schadeclaims als gevolg van uitvoeringsfouten. Dat is uiteraard een breed begrip en is ook te vertalen als schade die is ontstaan door verkeerd te werken. Al bij het ontwerp van een gebouw, weg of brug kan het verkeerd gaan. In het geval een ontwerpfout later tot schade leidt, kan dat grote financiële consequenties hebben. De dekking van een CAR verzekering biedt dan uitkomst met een vergoeding van de geleden schade. Zo is het ook mogelijk dat er tijdens de bouw wat verkeerd gaat met schade tot gevolg. Daarin voorziet de dekking van de verzekering eveneens. Tijdens werkzaamheden in het kader van monteren bestaat eveneens een risico op verkeerd werken ofwel een uitvoeringsfout. De materiële schade die daardoor kan ontstaan, is verzekerd via de dekking van een CAR verzekering.

Brand, storm, diefstal en vandalisme

Er zijn altijd externe factoren die mogelijk leiden tot gebeurtenissen, waarbij er schade ontstaat aan een bouwproject. Een brug in aanbouw kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een hevige storm, waardoor er schade ontstaat aan materieel, materialen of aan de gebouwde brugonderdelen. Er is dan sprake van dekking via de CAR verzekering voor de geleden schade als gevolg van de storm. Het is ook mogelijk dat er brand ontstaat, waarbij er een gedeeltelijke of volledige verwoesting van het project te constateren is. Ook in deze situatie is er sprake van dekking vanuit de genoemde verzekering. Zo geldt dat ook als er bouwmateriaal of materieel wordt buitgemaakt door dieven. Verder is het mogelijk dat er schade ontstaat als gevolg van vandalisme en daar is de dekking van een CAR verzekering eveneens voor bedoeld.

Alle projecten verzekerd

Het is met een CAR verzekering niet nodig om elk bouwproject afzonderlijk te verzekeren. De projecten die in Nederland worden uitgevoerd vallen onder de dekking. Zo geldt dat afhankelijk van de verzekeraar ook voor producten in bijvoorbeeld België en Duitsland. De CAR verzekering biedt bovendien niet alleen dekking voor je eigen bedrijf, maar ook voor andere partijen. Denk daarbij maar aan de opdrachtgever voor de bouw van een project net als aan de aannemers en aan installateurs. Ook onderaannemers vallen onder de strekking van de dekking van de CAR verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Een groot aantal risicovolle situaties en gebeurtenissen vallen onder de dekking van de CAR verzekering, maar er zijn ook uitsluitingen van toepassing. Bijvoorbeeld als er sprake is van het storten van een betonvloer tijdens een bouwproject waar geen schade aan is ontstaan, maar waar de opdrachtgever niet tevreden mee is. Er is dus geen dekking indien de uitvoering niet aan de eisen van de opdrachtgever voldoet en er feitelijk geen sprake is van beschadiging. Ook uitgesloten van de CAR verzekering is de aansprakelijkheid in het geval er schade aan derden ontstaat. Daar zijn andere verzekeringen voor af te sluiten. Als het bouwproject is afgerond, is het bijvoorbeeld verstandig om een gebouwenverzekering af te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *