Bliksem gebruiken om gewassen te beschermen

Slaat de bliksem in op water dan heeft dat water een tijdelijke desinfecterende werking. Ook de regen tijdens een onweersbui heeft die kortstondige werking. Start-up VitalFluid bootst dat natuurprincipe na. Door de technologie die ontstond aan de TU Eindhoven verder te ontwikkelen, te valideren en het naar de markt te brengen, werkt het bedrijf aan een duurzame manier van bemesting. 

VitalFluid werkt aan een duurzame manier van bemesting. Foto: VitalFluid

Eind 2021 rondde het bedrijf een Horizon 2020 gesubsidieerd project af, wat leidde tot de eerste verkopen. De tweede productierun is ook gereed en de start voor een derde en vierde run staat in de stijgers.

Oprichters Paul Leenders en Polo van Ooij ontmoetten elkaar in 2014. De toen zelfstandig ondernemer met een chemisch analytische achtergrond Leenders werkte in die tijd aan een project met TNO Space en ESA om lucht te desinfecteren en te steriliseren. Via dat project kwam hij in aanraking met luchtplasma-technologie. “Dat bleek heel goed te werken, maar de gassen die daarbij vrij kwamen, bleken toch wel een issue”, zegt Leenders. “Die wil je niet inademen.”

Hij kwam in contact met de plasma-specialisten aan de TU/e. “Een van de professoren daar vroeg: ‘Hebben jullie wel eens aan plasma-geactiveerd water gedacht?’ Geen idee wat dat was, eerlijk gezegd. Hij legde uit dat als je plasma geactiveerde lucht over water heen leidt, dat dan die reactiviteit van het plasma in dat water trekt. Als je je handen vervolgens wast in dat water, dan zou dat desinfecterend kunnen werken.”

Het bedrijf ontwikkelde een reactor die normale omgevingslucht in een plasma-fase brengt. De vierde aggregatietoestand na vast, vloeistof en gas. Leenders: “Lucht bestaat voor zo’n tachtig procent uit stikstof en voor twintig procent uit zuurstof. Met elektrische energie bootsen we bliksemschichten na die door de lucht heen gaan.” Zo komt de lucht in een plasmafase. Die lucht brengt de reactor in contact met “gewoon water”. “Als je dat doet, dan heeft dat water een kortdurende desinfecterende werking. Die reactiviteit verdwijnt na zo’n twintig minuten tot een half uur.”

“Net zoals in de natuur. Als het bliksemt en regent dan regent het plasma geactiveerd water.” Het is een van de methodes van de natuur om stikstof te binden. “Vergis je niet. Tien procent van alle gebonden stikstof op aarde komt door bliksem. Het bliksemt acht miljoen keer per dag.”

De eerste systemen werden verkocht aan klanten in Amerika. “In Europa is het zo dat gewassen met de wortels in de aarde moeten staan. Als je dan water geeft dan lekt dat water met die voedingsstoffen gewoon weg. In Amerika mag je op water telen. Dat mag je opnieuw gebruiken. Op water telen mag in Europa niet biologisch heten, in Amerika wel.”

Het technische team van VitalFluid werkt samen met VDL aan de producten. “Wij zijn geen productiebedrijf, VDL is onze productiepartner. VDL maakt de producten en wij testen die producten hier van A tot Z.”  De eerste producten gingen in april dit jaar naar de Verenigde Staten. De tweede batch staat al klaar voor vertrek en de start van een derde en vierde productierun staat in de stijgers.

“Wij richten ons op de glastuinbouw. Dat is sowieso duurzamer dan de reguliere teelt omdat er minder water nodig is. Een tuinder koopt bij ons een machine en heeft verder alleen water, lucht en (groene) elektriciteit nodig. Samen kijken we naar de juiste dosering voedingsstoffen zodat de teler er een optimale teelt mee kan draaien. Er moeten naast nutriënten ook bijvoorbeeld voedingsstoffen als kalium en magnesium in om een goede mestvervanger te maken.”

Brandwonden

De start-up werkt ook met een ziekenhuis in India aan een onderzoek om brandwonden te behandelen. “Kijk, een brandwond kun je heel goed met water behandelen. Daar wil je eigenlijk niets anders op hebben. Als je dat water bepaalde eigenschappen kan meegeven, dan zou dat nog wel eens een voordeel voor de genezing van zo’n wond kunnen opleveren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *