Biotech Campus Delft hotspot van de toekomst

Delft is een vooraanstaand kennisbedrijf rijker: Applikon Biotechnology is het eerste bedrijf dat zich officieel op de Biotech Campus Delft gaat vestigen. Iin aanwezigheid van een groot aantal prominenten is de eerste paal geslagen op sciencepark Technopolis Delft.

De Biotech Campus Delft verenigt twee locaties – een deel van Technopolis en een deel van het DSM-terrein in Delft – in één visie: Delft op de kaart zetten als een wereldspeler op het gebied van industriële biotechnologie. Applikon-directeur Arthur Oudshoorn noemde de Biotech Campus Delft een "toekomstige biotechnologische hotspot".

De vestiging van Applikon is een belangrijke stap in die richting. Directeur Willem Trommels van regionale ontwikkelings- en marketingorganisatie Science Port Holland onthulde dat hij een dag eerder een overeenkomst met DSM Delft had getekend om de internationale marketing en acquisitie voor het deel van de Biotech Campus op het DSM-terrein te doen. "Daarnaast zijn er al vergevorderde plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw voor biotech bedrijven en maken we afspraken om de hele Biotech Campus Delft verder vorm te geven," aldus Trommels. Ook collegevoorzitter van de TU Delft Dirk Jan van den Berg is positief.

Technopolis Delft

De Biotech Campus Delft maakt onderdeel uit van sciencepark Technopolis Delft dat wordt ontwikkeld door de TU Delft. Dit 63 hectare omvattende sciencepark richt zich op het aantrekken van kennisinstituten, start-ups en internationale bedrijven op het gebied van ‘Medical Technology’ en ‘Clean Technology’ die tevens een meerwaarde vormen voor de TU Delft.

Trommels wees erop dat Technopolis één van de scienceparks is die bijdragen aan het topsectorenbeleid in ons land en dat industriële biotechnologie hier een van de belangrijkste clusters is. "We zijn trots op de keuze van Applikon voor Delft", aldus de SPH-directeur.

Kennis is troefkaart

Van den Berg noemde het besluit van Applikon om naar Delft te komen zowel ‘verheugend’ als ‘visionair’. "De kwaliteit van de kennis en de universiteiten in ons land is een troefkaart om de economie weer vlot te trekken", zei hij. We zijn op de goede weg, want volgens de collegevoorzitter is in de Randstad inmiddels een kennisregio ontstaan met alle ingrediënten die ze in het Amerikaanse Silicon Valley ook hebben.

Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Jan Franssen stond, voor hij op de rode knop drukte om het heien van de eerste paal te starten, stil bij het feit dat Applikon in 1973 is ontstaan vanuit de glastechniek die hoorde bij de jeneverindustrie in Schiedam. En is uitgegroeid tot een wereldwijd opererende ontwikkelaar en producent van biorectorsystemen.

De verhuizing naar Delft noemde hij vanwege de nabijheid van onder meer de TU Delft en DSM een versterking voor de biobased industrie in de provincie. "Want die industrie gaat zich hier ontwikkelen", stelde Franssen. "Hier heerst een uitstekend klimaat voor ondernemers die vooruit willen, bezig zijn met kennisontwikkeling en nieuwe markten willen verkennen."

Feestpaal

Applikon-directeur Arthur Oudshoorn bedankte de founding fathers van zijn bedrijf, de prominenten en de diverse organisaties die de groei van het bedrijf mogelijk hadden gemaakt. "De eerste paal die we nu slaan is eigenlijk al de vijftigste en dus vooral een feestpaal, want aannemingsbedrijf Heembouw is al begonnen. Dankzij het ontwerp van architectenbureau cepezed zitten we straks in een gebouw dat ons past als een handschoen en dat bovendien in een omgeving staat die past bij onze hightech producten."

Het gebouw van Applikon Biotechnology krijgt een bruto vloeroppervlak van 3700 m2, onderverdeeld in 2000 m2 kantoor en 1700 m2 laboratorium. Het gebouw wordt volgens planning in de zomer van 2013 opgeleverd en er gaan straks ongeveer honderd mensen werken.