Bioplastic niet gezonder dan ‘gewoon’ plastic

Het klinkt zo gezond: bioplastic. Maar dat blijkt een illusie. Het alternatief voor conventioneel plastic, dat meestal wordt gemaakt van gerecycled materiaal of plantaardige cellulose en dat het biologisch afbreekbaar kan zijn, blijkt nu even giftig te zijn als andere plastics.

Dat blijjkt uit Noors-Duits onderzoek dat is gepubliceerdin Science.

Het is het grootste onderzoek tot dusver naar chemicaliën in bioplastics. De onderzoekers keken met naar naar giftige stoffen die aanwezig zijn in het bioplastic, zij het direct, zij het indirect. Zo kunnen de chemicaliën fungeren als hormonen die het evenwicht in ons lichaam kunnen verstoren.

Er werden 43 verschillende plastic producten onderzocht, waaronder wegwerpbestek en drankflessen. Bij tachtig procent van de producten werden meer dan duizend verschillende chemicaliën aangetroffen, bij sommige producten liep dit aantal op tot twintigduizend. De meeste chemicaliën waren te vinden in producten die zijn gebaseerd op cellulose en zetmeel. 

Biobased en biologisch afbreekbaar plastic is hiermee niet veiliger dan andere plastics. Momenteel is het nog niet duidelijk van de gevolgen hiervan zijn voor mens en milieu. Alternatieven voor bioplastics en conventionele kunststoffen hoeven niet per se beter te zijn, omdat hier weer factoren als vervuilende productiemethoden en beperkte mogelijkheden tot recycling meespelen.


Eerder bleek biobrandstof ook al niet ‘gezond’:

Biobrandstoffen niet per se ‘gezonder’ dan gewone diesel