Belangrijke stap naar glucosebepaling met licht (video)

TNO zet samen met het Diabetes Fonds een belangrijke stap om het leven van mensen met diabetes draaglijker te maken. Binnen het van ‘t Hoff programma, waarin deze twee organisaties participeren, zijn succesvolle testen gedaan met een systeem dat met licht de bloedsuikerwaarde (glucose) bepaalt. Deze ontwikkeling kan vingerprikken om glucose te meten, overbodig maken.

Het onder controle houden van diabetes vereist het regelmatig bepalen van de bloedglucosewaarde (bloedsuikerwaarde), meestal via de vingerprikmethode met een prik-pen, soms wel 6 tot 8 keer per dag. TNO ontwikkelt in samenwerking met het Diabetes Fonds en bedrijven een apparaat waardoor vingerprikken tot het verleden behoort.

Meten met licht

Door een innovatieve combinatie van een sensorontwerp, Ramanspectroscopie (meten met licht) en data-analyse slaagt TNO erin om de bloedsuikerwaarde te bepalen zonder dat daar een naald aan te pas komt. TNO ontwierp een apparaat met een sensor die intens licht van één kleur (een laser) op precies de juiste wijze op de huid schijnt. In de huid is interactie tussen het huidweefsel en het licht waardoor het teruggekaatste licht een andere kleurverdeling heeft. Deze veranderde kleurverdeling bevat de informatie over de bloedsuikerwaarde.

 Het unieke samenspel tussen de meettechnologie en de data-analyse maakt het mogelijk om het subtiele signaal van suiker te onderscheiden van de andere stofjes in de huid zoals andere koolhydraten, vetten, eiwitten en water.

Klinische resultaten

In het najaar van 2013 voerde TNO in samenwerking met Isala, Zwolle een klinische studie uit bij meer dan 100 ziekenhuispatiënten waaruit blijkt dat met de ontwikkelde technologie klinisch relevante bloedsuikerwaarden kunnen worden bepaald met voldoende gevoeligheid en nauwkeurigheid. De resultaten van dit onderzoek zijn begin november op een internationaal diabetescongres in de Verenigde Staten gepresenteerd.

Vervolg

Vanwege de eerste goede resultaten doet TNO een klinische vervolgtest onder circa 500 mensen met diabetes om de analyse en bepaling van de glucosewaarden verder te verbeteren. TNO werkt aan het verkleinen en goedkoper maken het apparaat. Het streven is om het apparaat met vijf jaar beschikbaar te hebben.

Van ‘t Hoff programma

Het van ‘t Hoff programma richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor de (vroeg)diagnose en het monitoren van ziekten in mensen. Het programma, geïnitieerd door TNO, combineert de behoefte aan medische innovaties zoals die wordt geïdentificeerd door gezondheidsfondsen, patiënten en academische ziekenhuizen met de technologische en medische kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Op deze manier worden ‘ecosystemen’ gevormd waardoor de ontwikkeling van zinvolle medische technologieën kan worden versneld en tegelijkertijd de introductie op de markt wordt geborgd.

Naast het onderzoek en de ontwikkeling van een glucosesensor, werkt TNO in het programma onder meer aan een sensor voor een betere dialysebehandeling van nierpatiënten en apparatuur en methodes voor niet-invasieve (vroeg)diagnose van de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Meer informatie over het programma staat op de website: www.tno.nl/vanthoff .

Mensen die zich willen aanmelden als proefpersoon moeten de website van het Diabetes Fonds in de gaten houden.