Bedrijven niet goed beschermd tegen blikseminslag

Bedrijven in Nederland zijn onvoldoende beveiligd tegen blikseminslag. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

In meer dan 50% van de gebouwen ontbreekt de bliksembeveiligingsinstallatie of voldoet deze niet aan de huidige eisen. Volgens de branchevereniging is de economische schade als gevolg van blikseminslagen jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s. 

Schade door blikseminslag

Volgens Uneto-VNI neemt de kans op schade door blikseminslag de komende jaren fors toe. Het aantal onweersbuien gaat mogelijk toenemen als gevolg van de klimaatverandering, terwijl veel bedrijven niet beschikken over een goede bliksembeveiliging. Ook zijn bedrijven steeds afhankelijker van elektrische installaties en ICT, wat voor enorm hoge kosten zorgt bij een blikseminslag. Dit kan bij productie-uitval in de miljoenen lopen.

Bliksemproof

Volgens Rinus Rubrech, voorzitter van de Vakgroep Bliksembeveiliging van Uneto-VNI, kan veel schade worden voorkomen door meer bekendheid te geven aan de nieuwe Europese normering voor bliksembeveiligingsinstallaties. Rubrech: ‘Veel ontwikkelaars, adviseurs, gebouweigenaren, gebouwbeheerders, huurders en gebruikers kennen deze norm nog niet. Daarmee laten zij een kans liggen om hun gebouw bliksemproof te maken.’

Europese normering

De nieuwe Europese normering NEN-EN-IEC-62305 houdt rekening met de toegenomen kans op blikseminslagen. De norm schrijft voor dat in de ontwerpfase een risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd. Dan wordt vastgesteld of een gebouw beveiliging nodig heeft en aan welke eisen die moet voldoen.

Periodieke inspectie

Om een goede beveiliging tegen blikseminslag te kunnen garanderen, is ook periodieke inspectie noodzakelijk. Bij inspectie wordt beoordeeld of de installatie nog altijd voldoet aan de geldende eisen. Functiewijziging van een gebouw, of andere aanpassingen en veranderingen kunnen aanpassing of herstel van de installatie noodzakelijk maken.

Kwaliteitscertificaat

Leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging van Uneto-VNI werken op basis van de Europese norm en de daarvan afgeleide Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1201. Vakgroepvoorzitter Rubrech: ‘Met dit kwaliteitscertificaat hebben klanten de zekerheid dat zij over een installatie beschikken die optimale veiligheid garandeert.’