SAP, Siemens en T-Systems willen digitalisering en verduurzaming Nederlandse industrie samen versnellen

Geplaatst op 12 juli 2021 om 11:33 uur
SAP, Siemens en T-Systems willen digitalisering en verduurzaming Nederlandse industrie samen versnellen
In navolging van het Duits-Nederlandse innovatiepact hebben drie Europese techbedrijven de handen ineen geslagen in de vorm van een ecosysteem ter versterking van de Nederlandse industrie. De samenwerking tussen SAP, Siemens en T-Systems in Nederland, respectievelijk werkzaam in applicatiebeheer (IT), operationele technologie (OT) en systeemintegratie, richt zich op enkele hoofdthema’s uit het innovatiepact: smart industry (industrie 4.0), energietransitie (duurzamere productie) en innovatieve technologieën.

De samenwerking moet leiden tot een beter en sneller resultaat als het om digitalisering gaat en tot oplossingen waar nieuwe standaarden uit voortkomen.

Als de Nederlandse industrie een duurzame, klimaatneutrale, circulaire bedrijfsvoering wil combineren met efficiency en verdiencapaciteit, vraagt dat volgens de nieuwe partners investeringen in digitalisering en samenwerking in nieuwe ecosystemen. Op kleine schaal wordt al veel gedaan bij tal van bedrijven, maar de grote omslag om een efficiëntere en duurzamere productie- en logistieke keten te realiseren, blijft vooralsnog uit. Grote transformatieprojecten duren langer, zijn duurder dan verwacht en leveren niet altijd de beoogde waarde op.

 

De drie techbedrijven willen nu samen het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven versterken door het versneld verbeteren van de time-to-market, productiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van datgene wat er in de Duitse thuismarkt al is gedaan op het gebied van industrie 4.0. De onderlinge samenwerking tussen de drie initiatiefnemers is ook nieuw en verloopt op basis van commitment, vertrouwen en waardecreatie, zoals dit in een ecosysteem hoort, en is daarom niet in een contract gegoten.

 

Transparantie en meerwaarde

SAP, Siemens en T-Systems zien de behoefte aan smart factory-oplossingen toenemen. Ook vraagt de markt om meer transparantie van productieprocessen en logistieke ketens. Met het volwassen worden van de technologische componenten van industrie 4.0, zoals industriële IoT (IIoT), 5G campus-netwerken, AI & machine learning en zowel edge als de cloud, kunnen bedrijven meerwaarde halen. Met de integratie van consultancy, geavanceerde operationele technologie en IT-diensten en het openstellen van hun ecosystemen willen de drie samenwerkende bedrijven het mogelijk maken de innovatieve technologieën succesvol op maat te implementeren en toe te passen. Doel is bedrijven te helpen de pilotfase te ontstijgen en met co-innovatie en samenwerking tot het niveau van een concreet, volwassen en schaalbaar businessmodel te komen.

 
© Engineersonline.nl