Jos Keurentjes nu UT programmadirecteur Energy Innovation

Geplaatst op 13 november 2019 om 09:16 uur
Jos Keurentjes nu UT programmadirecteur Energy Innovation
Jos Keurentjes is benoemd als programmadirecteur Energy Innovation aan de Universiteit Twente. Dit is een nieuwe functie met de focus op energietransitie.

Keurentjes was sinds 2014 Chief Scientific Officer in de Raad van Bestuur van TNO. Daar was hij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid, met name vormgegeven middels grootschalige Joint Innovation Centers. Daarnaast onderhield hij intensief contact met internationale industrie en was hij actief binnen het veld van de overheid.


Voor zijn positie bij TNO was Jos Keurentjes werkzaam bij AkzoNobel, onder andere als Corporate Director Technology and Open Innovation en als Executive Vice President AkzoNobel Industrial Chemicals.


Sinds 1997 bekleedde Keurentjes de leerstoel ‘Process and Equipment Design' bij de TU Eindhoven, eerst 10 jaar voltijds en later parttime. Zijn onderzoek was gericht op de ontwikkeling van duurzame concepten voor de procesindustrie, gebruik makend van key-enabling technologieën als membraantechnologie, superkritische vloeistoffen, oppervlakte-actieve systemen, en ultrasone technologie. Uit biomedische activiteiten binnen zijn leerstoel is een start-up (Ventinova) ontstaan (2004) voor de ontwikkeling van slimme apparaten voor medische beademing. Ook verscheen CarbonOrO (2013) als een startup in het cleantech-domein met focus op slimme CO2-afvang.


Keurentjes is tevens actief in verschillende nevenfuncties en nauw betrokken bij de Topsectoren Chemie, Energie, HTSM en BBE. Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ventinova en sinds 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Photanol. Hij is voorzitter van de nationale transitie-agenda Circulaire Economie kunststoffen, lid van het expertcollege van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en voorzitter van het nationaal platform Chemisch Recyclen. Tevens is hij lid van de stuurgroep van de nationale wetenschapsagenda.

 

Nieuwe functie focust op energietransitie

De positie van programmadirecteur Energy Innovation is een nieuwe functie, ingebed in het programma van Strategic Business Development (SBD). Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de nieuwe missie, visie en strategie van de UT: Shaping2030. Eén van de kernactiviteiten waar de UT zich op gaat richten in dit verband, is de energietransitie. ‘Nieuwe technologieën zijn nodig om de samenleving op duurzame wijze van energie te voorzien. Binnen de UT is reeds veel expertise op dit gebied aanwezig. De onderzoeksexpertise van de UT die kan worden ingezet voor deze maatschappelijke uitdaging is vooral gericht op emissiereductie, digitalisering van energiesystemen, batterijen en opslag en waterstofsystemen.'


De programmadirecteur gaat zich richten op het opzetten en coördineren van programma's voor deze onderzoeksgebieden om van daaruit bij te dragen aan de energietransitie. Daartoe wordt aanwezige expertise van de UT gebundeld met die van externe partners, zoals bedrijven met expertise in energieconversie en transport, kennisinstellingen en openbare instellingen. Onder andere de verdere samenwerking met Münster op het gebied van batterijen is een belangrijke ambitie.

 
© Engineersonline.nl