Dare Services ISO/IEC 17025:2017 geaccrediteerd

Geplaatst op 04 november 2019 om 11:32 uur
Dare Services ISO/IEC 17025:2017 geaccrediteerd
Op 31 oktober 2019 is Dare Services geaccrediteerd conform de nieuwe 2017 versie van de ISO/IEC 17025. Het bedrijf is hiermee één van de eerste laboratoria en het eerste elektrisch laboratorium dat in Nederland aan deze norm voldoet.

De ISO/IEC 17025:2017 vervangt de 2005 versie. De norm, die de algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria beschrijft, vormt de basis voor de kwaliteitsborging van dergelijke laboratoria.

 

Overgangsregeling

De overgangsregeling die de International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) hanteert is 3 jaar. Deze verloopt op 30 november 2020. Het feit dat 2 jaar na introductie nog slechts weinig laboratoria aan de nieuwe versie voldoen, is een indicatie voor de complexiteit van de overgang.

 

Verschillen

Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe versie is dat de nieuwe versie gericht is op risicogebaseerde kwaliteit. Andere belangrijke verschillen zijn:


Voor het opstellen of aanpassen van het kwaliteitssysteem is het nu belangrijk dat eerst een zogenoemde context en risicoanalyse wordt uitgevoerd. Op basis hiervan kan worden bepaald welke punten veel aandacht moeten krijgen en welke minder. Een aantal zaken wordt nu dus ook helemaal niet meer in de norm genoemd maar moet uit de risico-inventarisatie naar voren komen. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij het laboratorium. Ook is de kwaliteit niet langer alleen het domein van de kwaliteitsmanager maar wordt het volledige personeel expliciet verantwoordelijk gemaakt.

 

Invoering bij Dare

In maart 2018 is Dare begonnen met de oriëntatie op de noodzakelijke wijzigingen en bijhorende consequenties. Later in dat jaar is een GAP analyse opgesteld waarna begin 2019 is begonnen met de implementatie. Daarna is tijdens een interne audit vastgesteld dat Dare heeft voldaan aan de eisen die gesteld worden in RVA toelichtingsdocument T049. Hierna heeft de RVA tijdens de jaarlijkse beoordeling op 7 mei 2019 de toetsing tegen de eisen uit de nieuwe norm uitgevoerd.


Uit deze transitiebeoordeling kwamen twee afwijkingen (NC's) van de B-categorie naar voren (ook conform T049) die, tegelijkertijd met de overige NC's, zijn afgehandeld. Op 2 oktober 2019 werd door de RvA gemeld dat de aanvraag met een positief advies bij het bestuur van de RvA werd neergelegd, zodat deze op 31 oktober 2019 een positief besluit kon nemen.

 
© Engineersonline.nl