VNMI ondertekent IMVO-convenant voor de metaalketen

Geplaatst op 05 juni 2019 om 02:23 uur
VNMI ondertekent IMVO-convenant voor de metaalketen
VNMI heeft samen met de Rijksoverheid, NGO’s, bedrijven en vakbonden het Imvo-convenant voor de metaalketen getekend. “VNMI heeft dit initiatief genomen, zodat we gezamenlijk stapsgewijs internationaal verantwoord ondernemen kunnen bevorderen in de metaalketen”, aldus voorzitter Hans van den Berg.

"Met dit convenant kunnen we enerzijds inspelen op actuele wet- en regelgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (Imvo). Anderzijds helpt dit convenant het bedrijfsleven om concreet Imvo-bedrijfsprocessen op te zetten of te optimaliseren."


De metaalketen krijgt te maken met EU-wetgeving op het gebied van ‘due diligence' voor een aantal specifieke metalen en mineralen (EU Verordening conflictmineralen). Ook zijn de Oeso-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen relevant: van basismetaal tot aan producenten van bijvoorbeeld machines, auto's en windmolens en de metaalrecycling.

 

Internationaal

Dankzij de betrokkenheid van de Europese koepelorganisatie van de non-ferrometaalindustrie Eurometaux is het convenant internationaal verankerd.

 

Due diligence toolkit

Om te helpen bij het opzetten van IMVO-managementsystemen, heeft VNMI op haar website een ‘due diligence toolkit' beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen zowel grotere als kleinere ondernemingen direct concreet aan de slag.

 
© Engineersonline.nl