TU/e nog altijd wereldtop in samenwerking industrie

Geplaatst op 20 mei 2019 om 10:34 uur
TU/e nog altijd wereldtop in samenwerking industrie
De TU Eindhoven behoudt zijn jarenlange positie aan de wereldtop als het gaat om onderzoekssamenwerking met de industrie. Volgens de CWTS Leiden Ranking 2019 publiceert de TU/e bijna 16% van de publicaties samen met een of meer industriële partners, waarmee het wereldwijd de tweede ‘brede’ technische universiteit is waar het gaat om gecombineerd onderzoek met de industrie.

Volgens de CWTS-ranglijst staat bij 15,8% van de publicaties van de TU Eindhoven iemand bij de auteurs met een betrekking in de industrie. Dit percentage is al jarenlang stabiel, vorig jaar was het 15,4%. Europees gezien staat de TU/e hiermee bovenaan, gekeken naar een minimum van vijfduizend publicaties. Wereldwijd scoort alleen North Carolina State University (VS) beter. Dit geldt overigens met terugwerkende kracht voor eerdere jaren - toen TU/e als nummer één uit de bus kwam - waarschijnlijk omdat de samenstellers de industriële partners bij deze universiteit nu beter in beeld hebben.


De TU Eindhoven heeft van oudsher goede banden met de industrie. Dat blijkt onder meer uit een lange traditie van deeltijdhoogleraren met een achtergrond in het bedrijfsleven. Ook wordt met initiatieven als Innovation Space en Eindhoven Engine innovatie gestimuleerd met interdisciplinaire samenwerking (met industrie) en ondernemerschap.

 

Enkel meetbare elementen in publicaties

Vergeleken met andere universitaire rankings kijkt de Leiden Ranking enkel naar meetbare elementen in de wetenschappelijke publicatie-output. Er wordt niet gemeten aan reputatie, financiële draagkracht of onderwijskwaliteit. De ranglijst, met dit jaar 968 universiteiten, is samengesteld op basis van citaties, co-auteurschappen, kwantitatieve output (publicaties per universiteit) en mate van samenwerking met externe organisaties, bedrijven en instituten. In de 2019-editie gaat het om publicaties uit de periode 2014-2017.


Kijkend naar aantallen publicaties wordt de ranglijst traditioneel gedomineerd door Harvard University (VS), en MIT (Massachusetts Institute of Technology). In de lijst voor publiek-private samenwerking scoren net als vorig jaar twee gespecialiseerde Chinese universiteiten hoge ogen (China University Petrol Beijing en Southwest Petrol University in Chengdu). Dit zijn instituten die gespecialiseerd zijn in petrochemisch onderzoek in samenwerking met de grote Chinese staats-oliebedrijven.

 
© Engineersonline.nl