Balans op het hoogspanningsnet met zonne- en windenergie, elektrische boilers en warmtenetten

Geplaatst op 06 september 2018 om 10:43 uur
Balans op het hoogspanningsnet met zonne- en windenergie, elektrische boilers en warmtenetten
TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR, ook bekend als regelvermogen) op het Nederlandse hoogspanningsnet. TenneT doet dit met de marktpartijen Engie, Enova, Escozon & Energie Samen, Next Kraftwerke & Jedlix, Scholt Energy & Enervalis, Sympower en Vandebron.

Tot op heden vindt het regelen van de balans vooral plaats door middel van conventionele elektriciteitscentrales. In de toekomst wordt ondersteuning vanuit decentrale bronnen steeds belangrijker. Ter voorbereiding op deze toekomst start TenneT deze aFRR pilot.


De pilot, die volgt op een eerdere testfase met energieleverancier Vandebron, heeft nu een bredere onderzoeksopzet. De pilotpartijen willen regelvermogen gaan leveren windenergie, zonneparken, WKK's, warmtenetten, elektrische auto's, elektrische boilers en elektrische pompen.


Om de juiste data tussen leveranciers van flexibel vermogen voor balanshandhaving en TenneT te kunnen uitwisselen, zullen binnen de pilot nieuwe datacommunicatietechnologieën worden getest. Ook gaan de pilotpartijen en TenneT zich buigen over geschikte methoden voor verificatie van de aFRR-levering uit een pool van duurzame decentrale bronnen.


Bij het selecteren van geschikte pilotpartners heeft TenneT gezocht naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technologieën en assets.

 
© Engineersonline.nl