Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken

Geplaatst op 11 juli 2018 om 13:30 uur
Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken
Het Nederlandse bedrijfsleven meldde in 2017 voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Deze fiscale regelingen ondersteunen investeringen in milieuvriendelijke technieken.

Het totale investeringsbedrag lag ruim 700 miljoen euro hoger dan in 2016. Het aantal aanvragen steeg van 9.700 naar 13.430. Het berekende totale fiscale voordeel bedraagt over 2017 ongeveer 141 miljoen euro. Vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik) werden gemeld.

 

Grondstoffenbesparing

Met steun van MIA en Vamil investeerden ondernemers ruim 300 miljoen euro in recycling en grondstoffenbesparing. Dit is 70% meer dan in 2016. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename van industrie gerelateerde investeringen. Mooie voorbeelden grondstoffenbesparing:

Het Eindhovense Ioniqa ontwikkelde een proces om plastic af te breken tot zijn chemische bouwstenen. Van de geproduceerde grondstoffen wordt nieuwe PET gemaakt zonder kwaliteitsverlies.


Het Apeldoonse bedrijf Buchem dat hoogwaardige chemische grondstoffen produceert. In plaats een groot reactievat kiest het bedrijf voor kleine reactoren, waar chemicaliën continu doorheen lopen: de zogenoemde continuous-flowreactoren. Dat is veiliger en duurzamer.

 

Duurzame gebouwen

Er waren 590 aanvragen voor investeringen in duurzame gebouwen, 30% meer dan in 2016. Het gaat om een investering van 1400 miljoen euro. Bijna een derde van het beschikbare MIA en Vamil-budget ging naar investeringen in duurzame gebouwen.
Duurzame mobiliteit zat in 2017 flink in de lift.
Bedrijven investeerden bijna een half miljard euro in elektrische auto's. Ondernemers deden in 2017 ruim 6.300 maal een beroep op MIA en Vamil voor investeringen in volledig elektrisch personenvervoer, waarbij het ongeveer 8.500 auto's betrof. Dat is meer dan 2 keer zoveel als in het jaar ervoor.
De investeringsbedragen in elektrische auto's en elektrisch of hybride mobiele machines (zoals graafmachines en hijskranen) stegen met respectievelijk 70% en 200% ten opzichte van 2016.

 

Groot aandeel voor agrarische sector

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze regelingen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het beschikbare budget. In de veehouderij is er sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van het jaar 2016. Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen.

 

Beleid

Met de MIA en Vamil wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.


Het kabinet wil in 2030 een grondstoffenbesparing realiseren van 50% en een reductie van 7 megaton aan broeikasgassen. Deze doelstelling is vastgelegd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 megaton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. Dit komt voort uit de Klimaatafspraken van Parijs.

 
© Engineersonline.nl