EO
Laatste bedrijfsnieuws:

Vind bedrijfsnieuws in:

Lintjes

29 april 2019 om 15:43 uur -

Lintjes

Twee tech-hoogleraren in Delft, twee in Eindhoven en één in Groningen zijn tijdens de lintjesregen geëerd met een koninklijke onderscheiding.

zemanProfessor Miro Zeman

Professor Miro Zeman, hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Zeman ontving deze onderscheiding voor zijn grote wetenschappelijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening, een thema van enorm maatschappelijk belang. Zeman is een internationaal erkend expert in duurzame energie, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de optische en elektrische modellering van zonnecellen. Hij ontwikkelt nieuwe technologieën om de efficiëntie van zonnecellen te optimaliseren en doet tevens onderzoek naar de benodigde systeemintegratie voor een stabiel elektriciteitsnetwerk geschikt voor de opwek uit hernieuwbare, fluctuerende bronnen. Zo is hij een drijvende kracht achter het nieuwe Electrical Sustainable Power Lab, een onderzoeksfaciliteit gericht op het elektriciteitssysteem van de toekomst.


Even belangrijk zijn Zemans bijdragen aan onderwijs en valorisatie. Masterstudenten kunnen voor hun afstudeerprojecten terecht in zijn uitgebreide netwerk binnen de industrie en kennisinstellingen. Hij begeleidde al tientallen promovendi, maar biedt zijn kennis over zonne-energie ook aan de hele wereld aan via massive open online courses (MOOC's). In 2006 richtte hij de Slowakian Renewable Energy Agency op, een organisatie zonder winstoogmerk die het gebruik van zonne-energie in Slowakije stimuleert. Hij was ook betrokken bij de oprichting van twee Delftse startups in zonne-energie, Eternal Sun en Delft Spectral Technologies.


Zeman studeerde Materials Science aan de Slowaakse Technische Universiteit in Bratislava, waar hij ook promoveerde. Sinds 1989 is hij verbonden aan de TU Delft. In 2009 werd hij benoemd tot hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices; hij is daarnaast afdelingsvoorzitter van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE).

 

vlietLucas van Vliet

Professor Lucas van Vliet, decaan en hoogleraar Quantitative Imaging bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), werd in Schiedam benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Van Vliet ontving deze onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten in onderwijs en wetenschap op het raakvlak van natuurkunde en klinische technologie. Van Vliet is een toonaangevend wetenschapper binnen de optica, het onderdeel van de natuurkunde dat eigenschappen van licht onderzoekt. Zijn specialisme is patroon- en beeldherkenning, in het bijzonder beeldanalyse in de microscopie, voor toepassingen in de gezondheidzorg. Zijn onderzoeksresultaten hebben hun weg naar klinische toepassing gevonden, ook al omdat hij een voorloper was in het verbinden van technologie met klinisch onderzoek. Hij was een van de initiatiefnemers voor Medical Delta, het medisch-technologische consortium waarbinnen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum samenwerken met overheden en bedrijven.


Zijn brede onderwijservaring - hij begeleidde o.a. meer dan 100 afstudeerders en 40 promovendi - geeft hem een genuanceerde kijk op het onderwijs. Hij weet uit ervaring hoe wetenschap en onderwijs elkaar kunnen aanvullen en uitdagen en probeert deze wisselwerking tussen de kerntaken van de universiteit te stimuleren. Dat doet hij bijvoorbeeld door enerzijds toponderzoekers bij het onderwijs betrokken te houden en anderzijds topdocenten de kans te geven te excelleren en toch voeling met de wetenschap te blijven houden.


Van Vliet studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde er in 1993 cum laude op de ontwikkeling van methodes voor beeldanalyse. Na zijn promotie trad hij in dienst bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Medical Imaging en sinds 2009 was hij voorzitter van de afdeling Imaging Science & Technology. Sinds 2016 is hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

 

RoermundArthur van Roermund

Emeritus hoogleraar Arthur van Roermund (Mixed-signal Microelectronics bij Electrical Engineering) was al Simon Stevin Meester, maar sinds vandaag is hij ook Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van Roermund, die in juni 2017 afscheid nam van de TU/e, kreeg deze ochtend in zijn woonplaats Helmond het lintje opgespeld door burgemeester Elly Blanksma-Van den Heuvel in gezelschap van zijn familie en onder meer decaan Bart Smolders.


Van Roermund (1951) kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten en bijzondere inzet voor de wetenschap en de universiteit. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zogenaamde 'smart circuits'. Die worden toegepast in medische elektronica, draadloze communicatie en professionele meetapparatuur.


In 1999 maakte hij de overstap van de TU Delft naar de TU/e, waar hij achttien jaar leiding gaf aan de vakgroep Mixed-signal Microelectronics. In die periode maakte hij ook tien jaar lang deel uit van het faculteitsbestuur van Electrical Engineering. In zijn tijd voor Delft (1992-1999) was hij achttien jaar werkzaam geweest bij Philips Research.

 

Simon Stevin Meester

In 2004 ontving hij van STW de titel Simon Stevin Meester, wat beschouwd mag worden als een oeuvreprijs. Aan de titel was een geldbedrag van een half miljoen euro verbonden, dat Van Roermund weer investeerde in zijn onderzoeksgroep. Bij zijn afscheid zei hij daarover in Slash, het relatieblad van de TU/e: "Dat was een mooie financiële impuls, maar toch heeft de reputatie van die prijs een grotere impact voor de groep, qua geloofwaardigheid naar de buitenwereld en voor de interne motivatie."


Van Roermund was bestuursvoorzitter van ProRISC (het microelektronica platform in Nederland) van 1999 tot 2012, en vice-voorzitter van IPN, het Nederlandse ict-onderzoeksplatform van 2000 tot 2012. Elf jaar lang, van 2001 tot en met 2012 was hij medeorganisator van de jaarlijkse workshop voor Advanced Analog Circuit Design (AACD). Van Roermund heeft meer dan zevenhonderd publicaties op zijn naam staan, schreef dertig boeken en was co-auteur van twaalf andere boeken.

 

boxmaOnno Boxma

Wiskundehoogleraar Onno Boxma werd ook onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg het lintje in zijn eigen woning in Nuenen opgespeld door burgemeester Maarten Houben in gezelschap van familie en enkele naaste collega's.


Onno Boxma is een excellente en zeer toegewijde wetenschapper, zoals naar voren kwam in de toespraak van de burgemeester. Hiervan getuigen ook de twee ere-doctoraten die Boxma bekleedt (aan de University of Haifa in Israël en de University of Edinburgh in Schotland) en talloze belangrijke bestuurlijke initiatieven die hij nam.


Boxma heeft zich met name onderscheiden als de eerste voorzitter van STAR in de periode 2009-2013 en daarnaast als wetenschappelijk directeur van EURANDOM gedurende 2005-2011. Van 2009 tot 2013 vervulde Boxma de functie van vice-decaan binnen de faculteit Wiskunde & Informatica.

 

Rolmodel

Onno Boxma won diverse malen onderwijsprijzen aan de TU/e. "Hij is een buitengewoon toegankelijke hoogleraar die ondanks een overvolle agenda altijd klaarstaat en tijd weet te vinden wanneer studenten aankloppen met allerlei vragen", zo staat in de voordracht voor de onderscheiding. Inmiddels zijn zeven voormalige promovendi die Boxma heeft begeleid, benoemd tot hoogleraar.


"Onno is een zeer toegewijde wiskundige, die uiterst loyaal is naar collega's en de wiskunde in de brede zin", gaat de voordracht verder. "Hij is zeer begaan met jonge mensen, van de jonge vaste staf in de Sectie Stochastiek, tot de bachelor studenten die moeilijkheden ervaren tijdens hun eindprojecten, tot de secretaresses van onze sectie. Onno staat altijd voor mensen klaar, en is de eerste om de persoonlijke kant te belichten. In een tijd waarin efficiëntie het toverwoord lijkt te zijn, en we hierin wellicht wat doorslaan, is deze zeer menselijke benadering heel nodig om mensen te blijven samenbrengen en hen hun volle talenten te kunnen laten ontplooien".


"Het instituut Eurandom heeft een zeer goede naam, met name in de kansrekening en stochastische besliskunde, en dat kan voor een groot deel op het conto van Onno Boxma geschreven worden," vult hoogleraar Remco van der Hofstad aan, hoofd van de Sectie Stochastiek en opvolger van Boxma als wetenschappelijk directeur van Eurandom. "Onno Boxma wist vele internationale toppers naar Eindhoven te halen. Dit deed hij op een manier die anderen liet stralen, want Onno is een zeer bescheiden man die liever niet al te veel op de voorgrond treedt."


Gedurende de afgelopen dertig jaar is Onno Boxma lid geweest van tal van strategische adviescommissies, voor zowel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), als de Nederlandse universiteiten. Hij heeft hiermee de Nederlandse wiskunde enorm vooruit geholpen, zo weten zijn collega's.

 

scherpenJacquelien Scherpen

Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen is op 26 april koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Scherpen (Schoonebeek, 1966), hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering aan de faculteit Science and Engineering van de RUG, behoort op het gebied van de meet- en regeltechniek tot de meest toonaangevende wetenschappers van de wereld. Ze staat bekend als een zeer begaafde, enthousiaste wetenschapper en docent, een inspiratiebron voor studenten en een sterke onderzoeker met een enorme drive om innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagende problemen uit de beroepspraktijk. Zo draagt ze in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die onmisbaar zijn voor maatschappelijk zeer relevante toepassingen, zoals robotica, digitale fabrieken en slimme energienetwerken.

 

Uitmuntende wetenschappelijke reputatie

Scherpen heeft een uitmuntende wetenschappelijke reputatie en haar werk wordt internationaal erkend als innovatief en baanbrekend. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de fundamentele wiskunde en toepassingen in de engineering en industrie. Meer specifiek richt haar onderzoek zich op uiteenlopende toepassingen van de regeltechniek: haar algoritmes en wiskundige vergelijkingen zorgen ervoor dat complexe systemen, zoals robotarmen in de industriële automatisering, machines die dijken inspecteren en slimme energienetwerken, kunnen functioneren. Ze combineert complexe regelsystemen met economische modellen voor slimme energiesystemen. Dergelijke systemen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld wasmachines op uitgestelde momenten te laten draaien als er voldoende groene energie beschikbaar is. Ze benadert haar onderzoek bij voorkeur interdisciplinair, omdat ze ervan overtuigd is dat alleen door samen te werken voldoende draagvlak ontstaat voor de noodzakelijke omschakeling in de maatschappij naar slimme, duurzame energiesystemen. Zo werkt ze samen met gedragswetenschappers en economen en is zij uitstekend in staat wiskundige kennis te koppelen aan sociale factoren: wat accepteren mensen, wat zijn hun wensen en aan welke knoppen willen ze zelf kunnen draaien?

 

Technisch profiel

Ze is de drijvende kracht achter het versterken en verbreden van het engineering-onderzoek en onderwijs in Groningen. Door haar toedoen staat het Groningse onderzoekgebied van de meet- en regeltechniek internationaal bekend als top en zijn de ingenieurs die bij haar afstuderen zeer gewild op de arbeidsmarkt. Ze staat aan het hoofd van de zeer succesvolle onderzoeksgroep Discrete Technologie en Productie Automatisering en heeft onlangs de groep Smart Manufacturing Systems opgezet. Onder haar enthousiaste leiding als wetenschappelijk directeur is het Engineering and Technology Institute Groningen sterk gegroeid en staat het zeer goed aangeschreven. Met haar formidabele inzet is ze erin geslaagd de RUG een duidelijker technisch profiel te geven.

 

Excellent onderzoek, hoge productiviteit

De wetenschappelijke excellentie, productiviteit en impact van haar werk blijkt uit haar lijst van publicaties (75 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, 4 bewerkte boeken en 13 hoofdstukken in wetenschappelijke boeken) en vele lezingen die ze verzorgt op tal van internationale, toonaangevende wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen en symposia. Ook is zij benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

 

Bevlogen docent, mentor en bruggenbouwer

Ook in het wetenschappelijk onderwijs geldt Scherpen als de motor achter nieuwe ontwikkelingen. Ze heeft verschillende vernieuwende studierichtingen opgezet en zorgde ervoor dat studenten van andere disciplines ook onderwijs in regeltechniek konden volgen. Recentelijk heeft ze de masteropleiding Mechanical Engineering opgezet, een brede opleiding in de werktuigbouwkunde. Studenten ervaren haar als bevlogen docent en ware inspiratiebron. Als mentor is ze van grote waarde voor jonge onderzoekers en draagt ze bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie wetenschappers in de regeltechniek. Tijdens haar colleges koppelt ze consequent theorieën en concepten aan voorbeelden uit de beroepspraktijk. Ze legt de lat hoog voor studenten en voor zichzelf, maar hanteert daarbij de menselijke maat: begripvol voor de mens, consequent en duidelijk in haar zakelijke boodschap.

 

Voorbeeldfunctie voor vrouwen in de techniek

Als vrouw in een technisch, nog altijd door mannen gedomineerd vakgebied vervult Scherpen een belangrijke voorbeeldfunctie. Dat het percentage vrouwelijke onderzoekers binnen de systeem- en regeltechniek relatief laag is, wijt ze deels aan het voortgezet onderwijs, waar meisjes vaak onbewust wordt voorgehouden dat wiskunde te moeilijk voor ze zou zijn. Als rolmodel voor haar vrouwelijke studenten motiveert ze hen om te kiezen voor een wetenschappelijke carrière en geeft ze hen het zelfvertrouwen dat ze in staat zijn zelfstandig wiskundeproblemen op te lossen. Ze is altijd bereid om als mentor vrouwen die kiezen voor de wetenschap te steunen en motiveren.

 

Grote bestuurlijke drive en effectiviteit

Haar academische werk combineert Scherpen op onvermoeibare wijze met grote bestuurlijke nationale en internationale inzet voor de wetenschap. Dankzij haar betrouwbaarheid en enorme drive speelt ze een bestuurlijke rol in alle wetenschappelijke organisaties die voor haar vakgebied van belang zijn. Zo heeft ze als bestuurslid van de interuniversitaire onderzoekschool Dutch Institute of Systems and Control de zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek sterk vergroot. Ook heeft ze een groot succes gemaakt van het Groningen Engineering Center (GEC), waardoor het engineering-onderwijs van de RUG sterker dan ooit op de kaart staat. Vanwege haar indrukwekkende reputatie vroeg het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs de RUG in 2018 om als eerste brede universiteit de jaarlijkse Dag van de Ingenieur te organiseren. Tijdens deze dag is onder andere de prestigieuze Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt in aanwezigheid van Prinses Beatrix en Prinses Mabel. Ook is het grotendeels aan de statuur van Scherpen te danken dat de RUG tegenwoordig de unieke positie heeft om als volwaardige gesprekspartner deel te kunnen nemen aan gesprekken tussen de Technische Universiteiten als de techniekgelden worden verdeeld.

 

Verbinding met de regio

Scherpen heeft de band tussen de RUG en de regio een grote stimulans gegeven. Zij werkt intensief samen met industriële partners in Noord-Nederland om de samenhang in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen universiteit, de industrie en de MKB-bedrijven in Noord-Nederland te verbeteren en kansen te creëren voor de werkgelegenheid. Om de banden met het bedrijfsleven te versterken en technische academici voor het noorden te behouden heeft ze onlangs het Groningen Engineering Business Centre opgericht. Zeven bedrijfscoöperaties, die samen meer dan honderd bedrijven uit de regio vertegenwoordigen hebben zich bij haar initiatief als partner aangesloten.

 

Invloedrijke ambassadeur van de wetenschap

De impact die Scherpen heeft op het engineering-onderzoek en onderwijs aan de RUG is enorm. Zij is er met haar tomeloze inzet verantwoordelijk voor dat de RUG nu een duidelijk technisch profiel heeft en dat de verbinding tussen de universiteit en de regio aanzienlijk sterker is geworden. Ook internationaal heeft ze de RUG stevig op de kaart gezet en dan met name de hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs en onderzoek op technisch gebied. Niet voor niets komen onderzoekers van over de hele wereld naar haar laboratorium om door haar te worden opgeleid. Ze is een echte ambassadeur van de wetenschap: telkens slaat ze bruggen tussen verschillende onderzoekrichtingen en opleidingen, brengt ze mensen met elkaar in contact en maakt ze haar omgeving enthousiast voor plannen die ze vervolgens bij voorkeur samen met partners van binnen en buiten de universiteit op succesvolle wijze uitvoert.

Gerelateerd nieuws

Voorkomen treinuitval: een kwestie van minder techniek

Voorkomen treinuitval: een kwestie van minder techniek

Rolf van Lieshout (Erasmus School of Economics) deed onderzoek naar een ‘zelfsturend spoorsysteem’ waarop kan worden teruggevallen wanneer massale treinuitval dreigt. Zo is een out-of-control situatie, zoals op…

Noodhulpdrone Twente haalt 120 km/u

Noodhulpdrone Twente haalt 120 km/u

Studententeam DroneTeam Twente heeft haar nieuwste drone onthuld: Thunderbird. De drone is ontworpen voor medische hulpverlening en maakt gebruik van een uniek, efficiënt vleugelontwerp en haalt een topsnelheid van 120…

Bosch Rexroth, Harting en Sumitomo Cyclo Drive genomineerd voor Hermes Award

Bosch Rexroth, Harting en Sumitomo Cyclo Drive genomineerd voor Hermes Award

De nominaties voor de Hermes Award zijn bekend: Bosch Rexroth, Harting en Sumitomo Cyclo Drive maken kans op de jaarlijkse technologie-innovatieprijs van de Hannover Messe.

Laatste nieuws

Noren willen reizen transformerren met elektrische vliegboot

Noren willen reizen transformeren met elektrische vliegboot met wielen (video)

Een Noors bedrijf ontwikkelt een klein elektrisch watervliegtuig dat het lokale passagiersverkeer op grote schaal kan transformeren. Het ontwerp van de romp wordt momenteel getest in de sleeptank van Sintef in Trondheim.

Nieuw leven voor gebarsten autoruit (video)

Nieuw leven voor gebarsten autoruit (video)

Audi, Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass en Saint-Gobain Sekurit hebben een proefproject gelanceerd voor het recyclen van gebarsten autoglas. Het doel is de ontwikkeling van een gesloten materiaalkringloop.

Nederland en Noordzee-buurlanden willen 150 gigawatt windenergie opwekken in gezamelijke 'energiehubs'

Nederland en Noordzee-buurlanden willen 150 gigawatt windenergie opwekken in gezamelijke 'energiehubs'

Op de North Sea Summit in Denemarken maakten Nederland, Duitsland, België en Denemarken bekend de productie van windenergie op de Noordzee flink op te schroeven en nauwer te gaan samenwerken. Er komen onder meer …

Meer nieuws »

Product van de maand

RSS
Gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaar PSEN cs5 en PSEN cs6 Veiligheidsschakelaar voor de hek- en positiebewaking

PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-5-3 als voor de positiebewaking. Door...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Güdel Benelux
Güdel Benelux

Lineaire aandrijf componenten en oplossingen

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tevema
Tevema

Leverancier van technische standaardveren en normdelen, leverbaar uit voorraad.

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Gratis nieuwsbrief

EOL