EO

Start-ups groeien niet; gevestigd MKB juist wel

27 november 2018 om 16:19 uur -

Start-ups groeien niet; gevestigd MKB juist wel

Voor het eerst sinds jaren groeit meer dan de helft van de gevestigde MKB’ers. De toename in het aantal jonge, snelgroeiende bedrijven, oftewel de startups die doorgroeien tot scale-up, valt daarentegen stil.

Dit blijkt uit het ScaleUp Dashboard 2018 van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Dit jaarlijks terugkerende onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in Nederland wordt gehouden onder leiding Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan RSM en academisch directeur bij ECE, een onderzoeksinstituut dat meerjarig onderzoek verricht naar de factoren bij bedrijven die leiden tot snelle groei.


Een snelgroeiend bedrijf, oftewel scale-up, is een bedrijf van minstens 10 medewerkers dat gedurende een driejarige periode minstens 20% per jaar groeit in het aantal FTE's.


De belangrijkste resultaten van het ScaleUp Dashboard 2018 zijn:

  • Het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar in Nederland met bijna 20% toegenomen tot 2695. Er is een brede groeispurt waarneembaar onder gevestigde MKB-bedrijven die nieuwe groeipaden realiseren. Voor het eerst sinds jaren groeien er meer Nederlandse bedrijven dan er krimpen.
  • De aanwas van jonge, snelle groeiers stagneert, omdat het aantal startups dat doorgroeit tot een scale-up tot stilstand is gekomen. Daar waar in eerdere jaren dit aantal beduidend was gestegen, lijken startups tegen belangrijke grenzen aan te lopen om daadwerkelijk op te schalen.
  • De meeste snelgroeiende bedrijven zijn actief binnen de zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel en professionele dienstverlening. 30% van alle snelgroeiende bedrijven zijn actief binnen de topsectoren. De meeste daarvan binnen de topsector Hightech Systemen en Materialen.
  • De regio Amsterdam kent het grootste aantal snelgroeiende bedrijven. De regio Rotterdam kenmerkt zich door een explosieve toename in het aantal jonge, snelgroeiende bedrijven.


Jansen: "Uit ons onderzoek komt naar voren dat het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar sterk is toegenomen, met bijna 20%. Dat is behoorlijk hoog. Opvallend daarbij is dat deze toename met name komt door snelle groei van gevestigde MKB-ondernemingen. Niet zozeer de jonge, innovatieve start-ups met baanbrekende technologieën of verdienmodellen, maar juist bestaande MKB-ondernemingen zijn in staat geweest, natuurlijk gesteund door het economische sentiment, om nieuwe wegen in te slaan en snelle groei te realiseren. Ze lijken daarmee beter in te spelen op de mogelijkheden die digitalisering van bedrijfsprocessen biedt en het toepassen van nieuwe technologieën of verdienmodellen om groei mogelijk te maken".

 

Aantal snelle groeiers neemt sterk toe

Na het dieptepunt in het aantal Nederlandse snelgroeiende bedrijven in 2014, is er de afgelopen jaren een behoorlijke groeispurt onder Nederlandse bedrijven. In het afgelopen jaar is het aantal toegenomen tot 2695. Sinds 2014 is het aantal snelgroeiende bedrijven zelfs met 70% toegenomen. Gedurende de periode 2014-2017 hebben deze bedrijven bijna 47000 fulltime banen gecreëerd. Daarnaast vormen snelgroeiende bedrijven een belangrijke voedingsbodem voor vernieuwing van technologieën, verdienmodellen en marktbenaderingen. Voor het eerst sinds jaren groeien meer MKB-ondernemers dan er krimpen. Jansen: "Onze cijfers laten zien dat een brede groep aan MKB-bedrijven in staat is om aan te sluiten bij veranderende marktomstandigheden, en ook in een behoorlijk tempo."

 

Jonge aanwas valt stil

Hoewel de afgelopen jaren beduidend meer startups in staat zijn geweest om snel op te schalen en zich te ontwikkelen tot een miljoenenbedrijf, heeft deze ontwikkeling zich het afgelopen jaar niet doorgezet. De aanwas van jonge snelgroeiende bedrijven is zelfs stilgevallen. "Uit gesprekken blijkt dat snelle groei pas wordt gerealiseerd na een relatief lange aanloopperiode. Gemiddeld hebben start-ups zeker 7 tot 9 jaar nodig om de technologie, het verdienmodel en de bedrijfsprocessen schaalbaar te maken om exponentiële groei te realiseren".

 

Begeleiding?

De stagnatie maakt dat ECE vraagtekens zet bij de manier waarop start-ups en jonge bedrijven worden ondersteund. "Veel van de maatregelen en ondersteunende activiteiten zijn van relatief korte duur. Groeiprogramma's zijn gericht op validatie van ideeën en het bereiken van eerste verkopen, maar echte opschaling en exponentiële groei vergen lange termijn investeringen en ondersteuning", aldus Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

 

Product van de maand

RSS
Nieuw! Lichtschermen PSENopt II - van top tot teen volledig beveiligd

Pilz maakt het portfolio met lichtschermen compleet: De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tosec
Tosec

Specialist in plaatbewerking

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden