EO

HAN zoekt bedrijven met duurzaamheidsvraagstukken

17 oktober 2018 om 10:03 uur -

Teamwork in de driehoek onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Foto: Pixabay

De Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) nodigt het bedrijfsleven uit om met actuele duurzaamheidsvraagstukken te komen. Studenten van de afdeling Sustainable Energy & Environment (See) gaan hier dan mee aan de slag.

See speelt in op de uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen. Programmamanager Christien Lokman: "Via projecten zoeken we samen naar vernieuwing en innovatie. Bedrijven en instellingen vinden een kennispartner en wij zetten de ontwikkelde kennis in om onze studenten voor te bereiden op een snel veranderende toekomst.'

 

Onderverdeling in actuele thema's

De uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen zijn immens. "Om structuur aan te brengen in de toekomstige oplossingen, hebben we het afgelopen jaar gekeken naar bestaand onderzoek, de wensen van het bedrijfsleven en de aansluiting op politieke agenda's. Dat leverde 4 thema's op, die aansluiten op de Nationale Wetenschapsagenda en die de komende jaren centraal staan in het onderzoek en ons onderwijs."


De thema's zijn:

  • Duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening;
  • Duurzame woon, - werk, en leefomgeving;
  • Circulaire en biobased economie
  • Naar meer toekomstbestendige professionals

 

Ook het MKB is welkom

Christien Lokman nodigt het bedrijfsleven van harte uit om met hun vraagstukken te komen. "En dan heb ik het niet alleen over de grote bedrijven, maar ook over het MKB. Binnen de HAN hebben we op alle gebieden specialisten en lectoren in huis. We zijn niet alleen een partner in kennis en kunde, maar ook in advies."

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV
B&R Industriële Automatisering BV

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden