EO

Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

06 juli 2018 om 13:37 uur -

De Automotive Campus tijdens de Dutch Technology Week

Het kabinet heeft samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Daarmee wordt een stap gezet voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland.

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat (EZK): "Dankzij bedrijven als ASML, Philips, VDL, DAF en NXP en duizenden innovatieve MKB-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven belangrijk voor de innovatiekracht van heel Nederland. Daarom spannen Rijk en regio zich in de Brainport Nationale Actieagenda in om meer technisch talent aan te trekken en de regio nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven en hun werknemers. Hierdoor profiteert heel Nederland van deze economisch sterke regio."


Met het uitbrengen van deze Actieagenda maakt staatssecretaris Keijzer ook bekend dat ze de toegang tot risicokapitaal vergroot voor de maakindustrie in en rondom de Brainport. Hiervoor investeert het ministerie van EZK 5,7 miljoen euro via de zogenoemde Seed Capital-regeling in het Eindhoven Venture Capital Fund II. Dit fonds investeert vervolgens in jonge snelgroeiende bedrijven in de maakindustrie. EZK doet dit samen met veertien private investeerders die circa 12 miljoen euro bijleggen.


Burgemeester John Jorritsma, Eindhoven: "Met de Brainport Nationale Actieagenda die nu gereed is, gaan het Rijk en Brainport Eindhoven een uniek langjarig partnerschap aan. Ik ben daar heel blij mee, want we zetten een belangrijke stap voor de Nederlandse economie. Samen kunnen we veel bereiken en de internationale voorsprong behouden."

 

Brainport Nationale Actieagenda

In de Brainport Nationale Actieagenda zijn tien prioriteiten aangewezen, die zich richten op:
  • Talent: Het aantrekken en behouden van (inter-) nationaal technologisch talent; werken aan levenslange scholing en het ontwikkelen van leeromgevingen die het onderwijs beter laten aansluiten op het bedrijfsleven.
  •  Investeren in nieuwe technologieën en stimuleren maatschappelijke innovaties: Investeren in fotonica; het starten van de zogeheten ‘Eindhoven Engine', waar kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken om nieuwe technologieën sneller naar de markt te brengen; het ondersteunen van innovatieve technologieën op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie en slimme en duurzame mobiliteit.
  •  Verder verbeteren van Brainport Eindhoven als vestigingsplaats: Het verder ontwikkelen van het stationsgebied van Eindhoven tot een nieuw stadshart met grootstedelijke allure en het bereikbaar houden van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten.
 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden