EO
Laatste bedrijfsnieuws:

Vind bedrijfsnieuws in:

VDL winstgevend ondanks stevige impact coronacrisis

07 september 2020 om 16:10 uur -

VDL winstgevend ondanks stevige impact coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn het afgelopen halfjaar niet aan VDL Groep voorbijgegaan. Omzet en resultaatlagen in de eerste zes maanden van 2020 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Positief is dat door de strategie van spreiding van risico’s door diversificatie VDL het eerste halfjaar van 2020 winstgevend heeft afgesloten.

De coronacrisis heeft vooral de automotive-industrie hard geraakt, terwijl andere sectoren, zoals hightech, infrastructuur, food en health, minder gevolgen ondervinden. Door de aantrekkende marktvraag bestaat er vertrouwen in het tweede halfjaar van 2020.

 

De gecombineerde omzet is na de eerste zes maanden van 2020 uitgekomen op 2,0 miljard euro. Dat is een afname van 32 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 (2,9 miljard euro). Het nettoresultaat is na de eerste twee kwartalen gedaald van 76 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro nu. De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) is gestegen van 1158 miljoen euro in week 1 van 2020 naar 1231 miljoen euro in week 35. Het aantal medewerkers is sinds eind 2019 met 2,6 procent gedaald naar 15.320 medewerkers in week 26.

 

Zwaar eerste halfjaar

"We kijken terug op een zwaar eerste halfjaar", zegt president-directeur Willem van der Leegte. "Bij een aantal bedrijven heeft de productie gedeeltelijk of in z'n geheel stilgelegen; nagenoeg al onze 104 bedrijven hebben op de één of andere manier met de crisis te maken gehad."

 

De coronacrisis gaat over de beschikbaarheid van drie factoren: materialen, medewerkers en marktvraag. Om te kunnen produceren, dienen deze drie factoren tegelijkertijd in voldoende mate aanwezig te zijn. In diverse industrieën zijn één of meerdere van deze factoren geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar geweest. Van der Leegte: "Dat we door onze strategische spreiding van activiteiten en ons aanpassingsvermogen desondanks winstgevend zijn gebleven en al onze vaste medewerkers binnenboord hebben gehouden, stemt ons positief."

 

Om de werkgelegenheid te behouden is een beroep gedaan op de eerste NOW-regeling. Met het voorschot van de overheid, 50 miljoen euro, zijn salarissen van medewerkers doorbetaald die tijdelijk geen of onvoldoende werk te verrichten hebben gehad. Ook is een beroep gedaan op NOW-2.

 

Toeleveringen

De omzet van deze divisie is gestegen van 649 miljoen euro vorig jaar naar 700 miljoen euro na het eerste halfjaar van 2020. Deze stijging is met name toe te schrijven aan de vraag in markten zoals hightech, infrastructuur, food en health. De inzet op hoogwaardige innovatie heeft onze positie in deze deelgebieden verder versterkt. De divisie Toeleveringen is in het eerste halfjaar winstgevend geweest.

 

Autoassemblage

Het aantal te bouwen auto's ligt lager dan in 2019. De omzet staat na twee kwartalen op 903 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 1620 miljoen euro. "Vanwege emissienormen, mondiale handelsbetrekkingen en disruptieve ontwikkelingen maakt de auto-industrie een turbulente periode door. De coronacrisis is daar bij gekomen, waardoor VDL Nedcar in maart de productie ruim 6 weken heeft onderbroken."

 

Sinds begin juni worden weer auto's gebouwd in twee diensten. Corona heeft de mondiale marktvraag naar nieuwe auto's verder doen afnemen. Een van de gevolgen hiervan is dat VDL Nedcar het additionele BMW-model niet zal gaan bouwen waarover in 2019 met BMW Group een contract is overeengekomen. "Op dit moment spreken we met onze opdrachtgever over de opvolging van andere mogelijke modellen, zodat we de samenwerking met BMW duurzaam kunnen verlengen en de werkgelegenheid in Born langjarig kunnen zekerstellen. Daarnaast voeren we gesprekken met potentiële nieuwe opdrachtgevers die mogelijk auto's willen laten bouwen in Born. Om nieuwe klanten te kunnen faciliteren, blijven we samen met de provincie Limburg inzetten op de zogeheten PIP-procedure om onze vestiging toekomstbestendig te maken"

 

Bussen

De omzet van deze divisie is met ruim 50 procent gedaald, van 308 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2019 naar 146 miljoen euro nu. Doordat de reisbranche nagenoeg stil ligt, is de vraag naar coaches (touringcars) nagenoeg nihil. Voor openbaar vervoerbussen dreigt met name in Nederland uitstel van aanbestedingsprocedures. In het buitenland gaan aanbestedingen om het openbaar vervoer te verduurzamen door.

 

Van de rLeegte: "Met name het gunnen van honderden elektrische bussen voor concessies in Nederland aan Chinese concurrenten maakt 2020 een moeilijk jaar voor de divisie Bussen. Wij blijven overheden oproepen om in Europees verband actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat onze hoogwaardige maakindustrie niet verdwijnt, met alle gevolgen van dien voor de bijbehorende werkgelegenheid. "

 

De divisie Bussen is verlieslatend. In 2019 heeft VDL Bus & Coach laten zien op de juiste weg te zijn geweest. De gevolgen van de coronacrisis en het ongelijke speelveld in de wereld (staatssteun, importheffingen, bescherming eigen markt, arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving) hebben ertoe geleid dat die opgaande lijn onvoldoende is vastgehouden.

 

Eindproducten

De bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2020 gezamenlijk 232 miljoen euro omgezet ten opzichte van 346 miljoen euro in dezelfde periode van 2019. Deze daling kan worden verklaard doordat door de coronacrisis de marktvraag bij de bedrijven in deze divisie is teruggelopen. De divisie Eindproducten heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten.

 

Vooruitzichten

VDL Groep is gematigd positief over de tweede helft van 2020. "Aan onze orderportefeuille zien we dat de marktvraag op de korte termijn herstel laat zien. Daardoor verwachten we dat het tweede halfjaar beter zal zijn dan de eerste zes maanden. Door de gevolgen van de coronacrisis zullen omzet en resultaat over heel 2020 achterblijven ten opzichte van het niveau van 2019. De beoogde jaaromzet van VDL Groep voor 2020 zal naar verwachting ongeveer een kwart lager liggen dan vorig jaar. Ondanks dat we onder de huidige omstandigheden extra kritisch kijken naar bestedingen blijven, naast behoud van werkgelegenheid, investeringsprogramma's op de gebieden innovatie en digitalisering belangrijk."

Gerelateerd nieuws

TU Delft start opleiding voor robotingenieur van de toekomst (video)

TU Delft start opleiding voor robotingenieur van de toekomst (video)

Hoe kunnen robots in diverse processen binnen een fabriek functioneren? Wat is volgens de industrie een goede robotingenieur? Deze twee vragen stonden centraal bij het opzetten van de nieuwe masteropleiding Robotics van…

Wielerkampioen Tom Boonen investeert in virtuele derailleur

Wielerkampioen Tom Boonen investeert in 'virtuele derailleur'

Tom Boonen werpt zich op als ambassadeur van de ‘virtuele derailleur’ van de Belgische start-up Classified Cycling. De derailleur wordt verwerkt in de naaf van het achterwiel. Dankzij dit systeem heb je met één…

Deep drone acrobatiek

Deep drone acrobatiek (video)

Een aan de Universiteit van Zürich ontwikkeld navigatiealgoritme stelt drones in staat uitdagende acrobatische manoeuvres te leren. Autonome quadcopters kunnen met simulaties worden getraind om hun snelheid,…

Laatste nieuws

James Dyson Award: elektrisch instelbare lens

James Dyson Award: elektrisch instelbare lens voor de kleinste behuizingen

Scope zijn elektrisch instelbare lenzen die zoom- en compactcamera's met hogere beeldkwaliteit en lagere kosten mogelijk maken voor smartphones, AR / VR, Lidar-scanning, machine vision, microscopen en meer.

James Dyson Award: OFlow reinigt rioolwater van microplastics

James Dyson Award: OFlow reinigt rioolwater van microplastics

OFlow gebruikt biologisch afbreekbare houders die zijn ingeënt met P. Fluorescens-bacteriën om ongefilterde microplastics op te vangen in waterzuiveringsinstallaties, voordat ze in de rivieren worden geloosd.

James Dyson Award: Oled-scherm toont situatie naast bus en vrachtwagen

James Dyson Award: Oled-scherm toont situatie naast bus en vrachtwagen

Als je naast een groot voertuig rijdt, is het nu onmogelijk om te zien wat er aan die kant in het verkeer gebeurt. Oledscherm Aved zorgt door doorzicht.

Meer nieuws »

Product van de maand

RSS
Encoder WDGR - de incrementele redundantie

Het hoeft niet altijd SIL te zijn ... de incrementele redundante encoder WDGR.

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Gratis nieuwsbrief

EOL