EO
Laatste bedrijfsnieuws:

Vind bedrijfsnieuws in:

Bosch vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal

14 mei 2019 om 12:34 uur -

Bosch vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal

Bosch zal vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal zijn. Tegen 2020 zullen de meer dan 400 vestigingen ter wereld – van ontwikkeling en productie tot administratie – geen CO2-voetafdruk meer achterlaten, zo belooft het bedrijf.

"Dit maakt ons tot de eerste grote industriële onderneming die deze ambitieuze doelstelling in ruim een jaar tijd haalt. We nemen verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming en handelen daarom nu", aldus Volkmar Denner, CEO van Robert Bosch.


Om snel tot CO2-neutraliteit te komen, zal Bosch binnenkort meer groene stroom aankopen en CO2-emissies compenseren. Tot 2030 zal de onderneming gaandeweg het aandeel hernieuwbare energiebronnen verhogen, zowel in de eigen productie als bij de aankoop van energie. Daarnaast zal Bosch een miljard euro investeren in de energie-efficiëntie van zijn locaties.

 

Vroege CO2-neutraliteit dankzij vroeg engagement

Industriële ondernemingen hebben een grote invloed op de totstandkoming van een zo klimaatneutraal mogelijke wereld. Volgens het Internationaal Energieagentschap is de industrie verantwoordelijk voor ongeveer 32% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Momenteel stoot Bosch jaarlijks ongeveer 3,3 miljoen ton CO2 uit. Sinds 2007 heeft de onderneming haar CO2- uitstoot ten opzichte van haar eigen toegevoegde waarde echter al met bijna 35% doen dalen. "We vertrekken niet vanaf nul. Tot dusver hebben we onze doelstellingen in verband met de relatieve daling van de CO2-emissies altijd overtroffen. Nu wordt het tijd om absolute doelstellingen na te streven. Het definitieve aftellen kan nu beginnen", verklaart Denner.

 

Focus op duurzame, hernieuwbare energievoorziening

Vanaf 2020 zal Bosch zijn CO2-uitstoot voornamelijk compenseren door de aankoop van groene stroom die wordt opgewekt door bestaande installaties. Ook zal het bedrijf andere compensatiediensten toepassen. Zo investeert het in - volgens strenge normen gecertificeerde - milieuprojecten die de sociale en ecologische ontwikkeling ondersteunen. Tegen 2030 zullen die compensatiediensten gaandeweg worden afgebouwd. Daartoe verhoogt Bosch zijn investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Zo gaat de onderneming eigen zonnepaneelparken aanleggen, bijvoorbeeld bij de vestigingen in Nashik en Bidadi in India. Het bedrijf denkt daardoor tien keer meer energie te kunnen opwekken dan nu al het geval is. Daarnaast sluit Bosch wereldwijd exclusieve langlopende leveringsovereenkomsten met nieuwe wind- en zonne-energieparken, die bijgevolg ook niet meer van staatssteun afhankelijk zijn. Denner: "Met New Clean Power dragen we bij aan een duurzame, subsidievrije energietransitie."

 

Eén miljard euro voor energie-efficiëntie - ook met geconnecteerde oplossingen

Energie-efficiëntie is een belangrijke hefboom voor CO2-neutraliteit. Bosch investeert de komende tien jaar één miljard euro in de energie-efficiëntie van zijn fabrieken en gebouwen. "We willen het energieverbruik en de CO2-uitstoot in absolute cijfers doen dalen, en niet slechts relatief ten opzichte van de toegevoegde waarde", benadrukt Denner. Tegen 2030 moeten bijkomende energiebesparingen met een omvang van 1,7 terawattuur per jaar worden gerealiseerd, meer dan een vijfde van het huidige jaarverbruik en vergelijkbaar met het stroomverbruik van alle gezinnen in een stad als Keulen.
Bosch zet reeds jaren in op milieubeheer. Alleen al in 2018 werden ongeveer 500 projecten voor energie-efficiëntie uitgevoerd, die het energieverbruik met bijna 1,5% hebben doen dalen. De connectiviteit van de productie is inmiddels ook een essentiële drijfveer naar efficiëntie geworden. In meer dan 30 fabrieken wereldwijd past Bosch zijn eigen Energy- platform toe uit het Industry 4.0-portfolio met slimme, digitale oplossingen. Het platform is een cloudgebaseerde softwareoplossing die het stroomverbruik van elke afzonderlijke machine volgt en regelt.

 

Klimaatbescherming loont sociaal en economisch

Door de aankoop van groene stroom, de invoering van CO2- compensatiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet de onderneming tot 2030 rekening houden met extra kosten voor een bedrag van één miljard euro. In diezelfde periode investeert Bosch één miljard euro in het verhogen van zijn eigen energie-efficiëntie. Daardoor zal het bedrijf ook weer voor ongeveer één miljard euro energie besparen. Zo dringt de onderneming haar kosten voor het behalen van CO2-neutraliteit tegen 2030 terug van ongeveer twee miljard tot één miljard euro. "Klimaatbescherming is haalbaar en kan met de nodige doortastendheid snel worden gerealiseerd", benadrukt Denner.

 

Bosch-projecten met een voorbeeldfunctie

 

 

De fabriek in Feuerbach - energie-efficiëntie dankzij mens en machine

In het Duitse Feuerbach bevindt zich de oudste Bosch-vestiging ter wereld. De fabriek is opgericht in 1909 en werd in de loop der jaren voortdurend gemoderniseerd. Het plaatselijke team monitort het energiegebruik en maakt de medewerkers bewust van de energieproblematiek door opleidingen in de zogenoemde energiebelevingswereld. Met behulp van succesvolle projecten, zoals warmteterugwinning, gebouwautomatisering, uitschakelingsbeheer en sanering van de fabriekshallen kon de fabriek de energiebehoefte met meer dan 50% verminderen in vergelijking met 2007, en de CO2-uitstoot met 47% doen dalen ten opzichte van de toegevoegde waarde.

 

Homburg - gegevens gebruiken, energie besparen

De energie-efficiënte, slimme fabriek; dit toekomstbeeld wordt stap voor stap gerealiseerd door de vestiging in Homburg (Saarland). Zo kon deze fabriek de voorbije twee jaar ongeveer 5000 ton CO2 besparen en staat er sinds 2007 een besparing van ruim 23.000 ton CO2 op de teller. De opzet: maximale transparantie in combinatie met technische innovatie. Met behulp van ongeveer 10.000 meetpunten worden gegevens over de installaties verzameld in Bosch' eigen energiemanagementplatform. De medewerkers kunnen het verbruik van elke machine afzonderlijk volgen en dit zo nodig bijsturen om te optimaliseren. De technische oplossingen omvatten vraaggestuurde regeling van de luchttoevoer in de fabriekshallen, hergebruik van afvalwarmte uit diverse verwerkingsprocessen en, last but not least, uitschakelingsbeheer van de installaties.

 

Renningen - groendaken, PV-installaties - en CO2-neutraal

Sinds januari 2019 is de vestiging in Renningen CO2-neutraal. Het gebruik van aardgas voor de verwarming wordt volledig gecompenseerd met specifieke maatregelen. De elektriciteitsbehoefte wordt afgedekt met de aankoop van groene stroom. Ter aanvulling daarvan genereren de 460 PV-modules op de daken van de campusgebouwen stroom voor eigen gebruik. Door de vergroening van het dak van de onderzoekscampus gaat de temperatuurregeling in de gebouwen erop vooruit: een ondergrondse cisterne met een capaciteit van 3600 kuub verzamelt doorsijpelend regenwater dat vervolgens wordt gebruikt voor de koeltorens van de airconditioning. Bovendien bieden de groendaken bij warm weer bescherming tegen directe zonnestralen en beschutten ze de daken tegen sterke verhitting. Deze combinatie bespaart 20 tot 30% aan energie bij de klimaatregulering van de gebouwen. De vestiging beschikt daarnaast over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Alles bij elkaar genomen, bespaart Bosch daardoor jaarlijks ongeveer 20.000 kuub drinkwater.

 

Rodez - duurzaam verwarmingssysteem

De CO2-voetafdruk verkleinen - met dat doel voor ogen is het team in het Franse Rodez al in 2009 aan de slag gegaan. Sinds 2013 wordt de vestiging van energie voorzien door een eigen biomassacentrale. In die installatie worden houtsnippers verbrand uit de lokale, duurzame bosbouw. De daarbij opgewekte energie wordt gebruikt voor het verwarmen van water en het opwekken van proceswarmte. De vestiging dekt gemiddeld 90% van haar verwarmingsbehoeften met deze houtverwarming. Jaarlijks zijn er ongeveer 6600 ton houtsnippers nodig. Tijdens de verbranding van deze biomassa komt de hoeveelheid CO2 vrij die de bomen eerder aan de atmosfeer hebben onttrokken. Per jaar vermindert de fabriek haar uitstoot met ongeveer 600 ton.

 

De fabrieken van Bidadi en Nashik in India - CO2-besparing op eigen kracht

Bosch India streeft CO2-neutraliteit na met behulp van de eigen natuurlijke energiebronnen. Aangespoord door het idee om de vestiging overdag volledig op hernieuwbare energiebronnen te laten draaien, begon het team in Nashik in 2015 met de plaatsing van de eerste foto-voltaïsche installaties. Inmiddels wekken 50.000 zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en open ruimten ongeveer 20% op van de energie die de fabriek jaarlijks nodig heeft. De vestiging heeft haar CO2-uitstoot sinds 2015 met ongeveer 23.000 ton verminderd en sindsdien ook ongeveer 25.000 megawattuur energie bespaard. Dat stemt overeen met de energiebehoefte van ongeveer 23.500 Indische gezinnen. Ook voor de schoonmaak van de modules hebben de experts van Bosch een milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld: het water wordt verschillende keren gerecycleerd en op een milieuvriendelijke manier gezuiverd.


Ongeveer 1.100 kilometer naar het zuiden maakt ook de vestiging in Bidadi volop gebruik van zonne-energie. Ze kan ongeveer 30% van haar energiebehoefte zelf opwekken. De PV-installatie dient niet alleen om energie te leveren, maar zorgt ook voor optimale kweekomstandigheden voor de groenten en kruiden die in de keuken van de bedrijfskantine worden verwerkt. Niet alleen de zon, ook de regen wordt door de vestiging benut: het regenwater wordt doelgericht naar een meertje geleid ter ondersteuning van de watervoorziening van de lokale bevolking.

 

Mexico - hernieuwbare energie als belangrijkste energiebron

Mexico reorganiseert zijn energievoorziening. De Mexicaanse energiehervorming bepaalt dat 35% van de elektriciteitsbehoefte tegen 2024 uit niet-fossiele energiebronnen afkomstig moet zijn. De uitgangspunten daarvoor zijn uitstekend, omdat het land kan steunen op een goede geografische ligging, een klimaat met veel uren zonneschijn en windkrachtige gebieden. Bovendien gaan zowel politiek als bedrijfswereld het engagement aan om deze doelstelling te ondersteunen. Ook Bosch doet mee, en legt de lat hoog: meer dan 80% van de elektriciteitsbehoefte van alle vestigingen van Bosch in Mexico zal worden gedekt met windenergie die afkomstig is van 'Domenica', een windmolenpark in de staat San Luis Potosí. Door de omschakeling naar overwegend hernieuwbare energiebronnen is Bosch Mexico erin geslaagd 56.000 ton CO2 te besparen in 2018.

Gerelateerd nieuws

Rusland onthult Laika, zijn volgende generatie nucleaire aanvalsonderzeeër

Rusland onthult Laika, zijn volgende generatie nucleaire aanvalsonderzeeër

Rusland werkt aan een nieuw type kernonderzeeërs. De Laika, vernoemd naar een Siberisch sneeuwhondenras, is Moskou’s eerste nieuwe nucleaire aanvalsonderzeeër in bijna 50 jaar.

Hoe je een gebroken hart heelt

Hoe heel je een gebroken hart?

Als de hartspier beschadigd is, is het repareren van het constant actieve orgaan een uitdaging. Empa-onderzoekers werken echter aan een op de natuur geïnspireerde weefsellijm die laesies in spierweefsel kan herstellen.…

MIT ‘tunet’ isolatiewaardes met elektriciteit

MIT ‘tunet’ isolatiewaardes met elektriciteit

Onderzoekers aan het MIT hebben een 'elektrische warmteklep' ontworpen, een apparaat dat de thermische geleidbaarheid van materialen naar behoefte kan variëren. Ze slaagden erin om het vermogen van het…

Laatste nieuws

Inzoomen op het higgsdeeltje

Inzoomen op het higgsdeeltje

Wat zijn de onbekende karakteristieken van het fameuze higgsdeeltje? En hoe kun je alle bestaande higgsmetingen samen interpreteren? Dat zijn twee centrale vragen in een nieuw onderzoek dat een samenwerkingsverband van…

Data onderscheppen uit het licht in een glasvezel

Data onderscheppen uit het licht in een glasvezel

Kunnen hackers het licht uit glasvezelkabels vangen en zo vertrouwelijke informatie onderscheppen of de verbinding overnemen? Niet als het aan onderzoekers van de Universiteit Twente ligt. Zij ontwikkelden een…

Warmte opslaan in was met nanodeeltjes grafeen

Warmte opslaan in was met nanodeeltjes grafeen

Nu de samenleving zich afwendt van fossiele brandstoffen groeit het belang van duurzame materialen voor verwarmingssystemen. Faseovergangsmaterialen (Phase Change Materials, PCMs) zoals parafinewas zijn veelbelovende…

Meer nieuws »

Product van de maand

RSS
Semiflexibele printplaten (PCB)

Semiflexibele printplaten bestaan uit gespecialiseerde FR-4-materialen en worden gemaakt volgens een specifieke...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Gratis nieuwsbrief

EOL