Parkstad Inspecties

Pas uw vermelding aan

Parkstad Inspecties is een snel groeiend inspectiebureau voor (elektro)technische installaties en arbeidsmiddelen. Het bedrijf wil de veiligheid, bedrijfszekerheid en duurzaamheid waarborgen door middel van veiligheidsinspecties. Hierbij wordt gecontroleerd of de installaties en arbeidsmiddelen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven technische veiligheidsvoorschriften op het gebied van brandgevaar en arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan met thermografisch onderzoek worden vastgesteld of energieverlies optreedt en of er wellicht brandgevaarlijke situaties bestaan. Verder kunnen netanalyses inzicht geven in de lichtnetkwaliteit, bijvoorbeeld na uitbreiding van een installaties, bij onverklaarbare storingen of voor het in kaart brengen van het energieverbruik.