Vlamboogdetector

Vlambogen veroorzaken door­gaans zware letsels en beschadigen installaties aanzienlijk.De vlamboogdetector D100 van Selco helpt om mens en installatie te be­schermen tegen vlambogen.[...]