Brüel & Kjaer Nederland

Pas uw vermelding aan

Brüel & Kjaer is de leverancier van meetapparatuur en diverse producten op het gebied van geluid en trillingen. U kunt hierbij denken aan:
– Geluidmeters (decibelmeters)
– Opnemers
– Sensoren
– Pulsmeet- en analysesystemen
– LDS Shakers
– Monitoringsystemen
– Modale opnemers
– Dosismeters
– Geluidbronnen
– Vibration testing
– Software
– Kalibratie