‘Another (smart) brick in the (quay) wall’?

Met een eindpresentatie en onderzoeksrapport heeft Althen samen met drie andere bedrijven onlangs de laatste fase van de gemeente Amsterdam en RVO ondernemend Nederland gehouden innovatiecompetitie na[...]