BatteryNL: op zoek naar de felbegeerde veilige, betere en duurzame batterij

Vrijwel iedereen die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van batterijen, kleine bedrijven, multinationals en kennisinstellingen, heeft zich verenigd in het consortium BatteryNL om binnen acht jaar de volgende generatie batterijen te ontwikkelen op basis van een beter begrip van materiaalinterfaces.

Tags:
Marnix Wagemaker bij een elektronische installatie
Natuurkundige Marnix Wagemaker van de TU Delft is de projectleider van het 9,3 miljoen euro kostend project gefinancierd door NWO-ORC

BatteryNL wil de volgende generatie batterijen ontwikkelen die veiliger zijn, een hogere energiedichtheid hebben en een langere levenscyclus hebben. Op basis van de Nederlandse expertise wordt het raakvlak tussen elektrode en elektrolyt onderzocht en verbeterd met behulp van schaalbare technologieën. 

Om de maatschappelijke integratie van deze technologische doorbraken te vergemakkelijken, zullen de sociale en economische gevolgen worden geëvalueerd met belanghebbenden. Dit consortium van experts, kleine bedrijven, multinationals en maatschappelijke organisaties moet daarbij de weg vrijmaken voor Nederlandse partijen om een spilfunctie te vervullen in de ontwikkeling van de toekomstige batterijtechnologie.

Betrokkenen

Battery NL, bestaat uit experts binnen de academische wereld, high-tech startups, multinationals en maatschappelijke partners. Naast de TU Delft bestaat het consortium uit Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, TNO, Holst Centre, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, Saxion Hogeschool, Fontys Hogeschool, Delft IMP, E-magy, Euro Support, LeydenJar, Lionvolt, LithiumWerks, PTG/e, Shell, SALD, VSParticle, Air Liquide, Forschungszentrum Jülich, MEET Battery Research Centre, ANWB, DNV, Durapower, EnergyStorageNL, InnoEnergy, New Energy Coalition, RAI, Solvis, VDL. BatteryNL vertegenwoordigt de top academische universiteiten en Hogescholen die actief zijn in batterijonderzoek in Nederland. De academische partners zijn experts in batterij- en interfacematerialen/chemie en karakteriseringsmethodieken (met name tijdens batterijgebruik). 

Onderzoek, onderwijs en valorisatie

Daarnaast hebben de hogescholen Centres of Expertise ontwikkeld over duurzaamheid en energietransitie, specifiek gericht op de rol van batterijen, waar onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten en resultaten kunnen worden gevaloriseerd en benut. De betrokkenheid van bedrijven bij de consortia zal bijdragen tot een grotere impact van de resultaten. Zij zouden het best geplaatst zijn om de succesvolle technologieën op grotere schaal toe te passen in batterijsystemen en uiteindelijk bij te dragen tot een duurzamere samenleving. Hierbij zijn de meest relevante nationale belanghebbenden op het gebied van mobiliteit en elektrische auto’s betrokken, alsmede belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en bedrijven.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)