‘Autonomous Ageing’ slaat brug tussen ouderenzorg en technologie

Industrieel Ontwerpers kunnen, doordat ze de patiënt centraal stellen, een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de wereld van de technologie en de wereld van de gezondheidszorg. Dat stelde professor Tischa van der Cammen in haar intreerede als hoogleraar Autonomous Ageing aan de TU Delft, op woensdag 28 oktober.

"Er is nog een wereld te winnen", stelt prof. Tischa van der Cammen van de Delftse faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Van der Cammen, van huis uit klinisch geriater: "Misschien wel het belangrijkste is dat hier bij IO, de gebruiker van de technologie centraal staat. In de medische wereld is dit nog niet altijd vanzelfsprekend, het lijkt soms of daar de computer regeert." Met hun gebruikersgerichtheid kunnen Industrieel Ontwerpers een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de wereld van de technologie en de wereld van de gezondheidszorg, stelt van der Cammen. Ze heeft drie speerpunten benoemd in het Autonomous Ageing onderzoek bij Industrieel Ontwerpen: integrated care, dementiezorg en preventie van vallen bij ouderen.

Regie over eigen zorg

Het inzetten van technologie voor het creëren van een geïntegreerd netwerk van zorg rondom een oudere patiënt is volgens van der Cammen uitermate belangrijk. Zo kunnen ouderen langer, comfortabeler en veiliger zelfstandig blijven wonen, met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Bij deze ‘integrated care’ heeft de patiënt de regie over zijn zorg, al dan niet samen met de voornaamste mantelzorger of een case manager. Technologie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor metingen thuis, voor revalidatieschema"s en voor registratie van medicatiegebruik. Deze gegevens helpen patiënt en behandelend arts of thuiszorgteam om als team te kunnen werken, in plaats van gefragmenteerd. Miscommunicatie en onnodige belasting van de oudere patiënt kunnen zo voorkomen worden.

Valincidenten

Valincidenten komen veel voor bij ouderen, zijn een bron van menselijk leed en een enorme kostenpost in de zorg. Technologie zou dit volgens Van der Cammen kunnen terugdringen. "Denk bijvoorbeeld aan slimmere inrichting van seniorenwoningen, het creëren van een ‘valveilige’ omgeving in verpleeghuis en ziekenhuis. Ook het gebruik van sensoren in de schoen, plintverlichting en veilige vloerbedekking kunnen valincidenten voorkomen. Mocht zich een val voordoen dan bieden valdetectiesensoren uitkomst; deze registreren een valincident en genereren een alarmsignaal."

Dementiezorg

Het aantal mensen met dementie dat thuis woont wordt steeds groter. In 2040 wordt een aantal van 500.000 patiënten met dementie voorspeld. Daarom is de faculteit ook op het gebied van dementie zeer actief. Inzetten van technologie in de thuissituatie kan bijvoorbeeld helpen om de communicatie met de voornaamste mantelzorger en het zorgnetwerk te verbeteren en zo de persoon met dementie in de thuissituatie te ondersteunen. "Verder lopen er projecten om dementerende ouderen langer actief te houden, zoals de ‘Tovertafel‘. Dat is de uitkomst van het onderzoek ‘Active Cues’, waarbij spellen en omgevingen worden ontworpen om ouderen die lijden aan dementie te stimuleren." Maar ook brandveiligheid in seniorenwoningen staat toenemend in de belangstelling.

ICT en design

ICT en design bieden volgens Van der Cammen belangrijke mogelijkheden om (oudere) patiënten langer zelfstandig en veilig te laten wonen. "Er is nog een hoop te doen, we moeten meer oog hebben voor de individuele patiënt en niet slechts de afzonderlijke ziektebeelden behandelen. ICT en design kunnen helpen om zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de oudere patiënt. De inzet van technologie specifiek gericht op ouderen kan een grote bijdrage leveren aan een betere en veiligere thuis- en zorgomgeving."

Autoriteit in de geriatrie

Tischa van der Cammen is een autoriteit in de geriatrie. Ze beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van onder andere farmacotherapie bij ouderen, dementie en (medicatie-gerelateerde) valincidenten. Eerder dit jaar werd ze benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Meer informatie

  • De volledige intreerede van professor Tischa van der Cammen is hier terug te zien
  • De website van de werkgroep ‘Design Innovation For Ageing’