Atos Origin: Overleven in 2020 alleen mogelijk als bedrijven radicale omslag maken

Om in de komende decennia te overleven en als bedrijf succesvol te blijven, is een radicale omslag noodzakelijk. Bedrijven dienen zich te transformeren tot Firm of the Future: een veerkrachtige organisatie die in staat is te anticiperen en snel te reageren op onverwachte ontwikkelingen.

Een onderneming die investeert in verantwoorde groei en zich ervan bewust is dat samenwerking binnen de keten onvermijdelijk is. Dit vereist een omschakeling in werkwijze en bedrijfscultuur. Atos Origin staat bedrijven hierbij terzijde en heeft onlangs de eerste stap gezet. Zo lanceerde Atos tijdens het seminar ‘Inspired by Nature’ haar visie op de wijze waarop de Firm of the Future kan ontstaan.

De komende decennia staan in het teken van veranderingen die een enorme impact hebben op de manier waarop ondernemingen zakendoen. Onverwachte marktontwikkelingen of verstoringen door een economische terugval of klimaatverandering vereisen veerkracht, flexibiliteit en een ‘out of the box’ visie. Op dit moment zetten bedrijven – net als Atos Origin – bescheiden stappen op de weg naar verantwoorde groei. Maar volgens Atos Origin is in de komende 10 jaar een radicale transformatie nodig om te kunnen overleven. Atos Origin gaat hierover actief de dialoog aan en ondersteunt bedrijven met het maken van de eerste stappen op deze weg.

Firm of the Future

De Firm of the Future is een dynamische en veerkrachtige onderneming die openstaat voor veranderingen en probeert een maximale synergie te bewerkstelligen in de waardeketen. Het creëren van toegevoegde waarde is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Binnen deze onderneming draait het niet zozeer om winstmaximalisatie, maar -optimalisatie. Deze waarde wordt niet uitsluitend uitgedrukt in geld, maar ook in toegevoegde waarde voor mens, milieu en samenleving. Bovendien benut deze onderneming de kracht van sociale netwerken door gebruik te maken van crowd sourcing en co-creatie. Ook heeft zij de ambitie haar CO2-uitstoot tot een minimum te beperken door innovatie en het hergebruik van producten.

Inspiratie uit de natuur

Bedrijven kunnen zich hierbij laten inspireren door natuurwetten als overlevingsstrategie. "In de natuur toont een evolutie van drie miljard jaar aan welke strategie uitzicht biedt op overleven. Bedrijven die zich hierdoor laten inspireren, zijn beter in staat onvoorspelbare omstandigheden, die zich bovendien met een steeds grotere regelmaat zullen voordoen, het hoofd te bieden. Hierdoor kunnen zij inspelen op mogelijkheden die zich – soms totaal onverwacht – kunnen voordoen", aldus Marianne Hewlett, directielid van Atos Origin Nederland en verantwoordelijk voor de strategie op het gebied van verantwoord ondernemen. "Deze transformatie betekent dat bedrijven wezenlijk anders naar hun processen moeten kijken. Deze staan niet langer op zichzelf, maar zijn onderdeel van een organisme. Een ‘ecosysteem’ waarbij elke keten – klanten, partners, leveranciers en medewerkers – toegevoegde waarde levert. Elk ‘micro-organisme’ moet als onderdeel van deze keten hieruit niet alleen waarde halen, maar ook waarde toevoegen."

Concrete stappen vooruit

Atos Origin maakt ook duidelijk welke voorwaarden aan de Firm of the Future worden gesteld. De stadia die hieraan voorafgaan, worden weergegeven in een schaal van 1 tot 10, waarbij Real 10 staat voor de ultieme vorm die een onderneming uiteindelijk kan bereiken. In dit programma, dat uit een aantal transformatieworkshops bestaat, worden relevante KPI’s onder en targets tegen het licht gehouden. Op basis van een aantal scenario’s wordt bekeken in hoeverre het bedrijf is toegerust om adequaat op onverwachte veranderingen op economisch en ecologisch gebied te kunnen inspelen. Vervolgens neemt Atos Origin ook de keten onder de loep, ten einde het ecosysteem waarbinnen klanten opereren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door bedrijven in een audit door te lichten, brengt de IT-dienstverlener de stappen in kaart die tot resultaten leiden. Zo maakt de audit duidelijk welke maatregelen en processen bijdragen aan doelstellingen gericht op verantwoorde en winstgevende groei. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd als resultaten achterblijven en snel worden ingespeeld op onverwachte ontwikkelingen.

Meer informatie op: http://www.firm-of-the-future.com/