Welke eisen gelden voor het veilig afschermen van een transportband?

Geplaatst op 12 september 2016 om 21:04 uur
Welke eisen gelden voor het veilig afschermen van een transportband?
Het eerste gedeelte van een transportbaan is afgeschermd met gaasroosters maar de haaks erop staande kunststof kettingbaan is dat niet. Is dit acceptabel?

Vraag:

Een transportbaan voor kaasvaten is uitgerust met een bovenliggend meeneemmechanisme. Het betreden van deze zone of er met de armen in reiken is gevaarlijk en daarom is de transportbaan uitgerust met gaasroosters. Aan het eind van de transportbaan worden de kaasvaten op een haaks erop staande kunststof kettingbaan geschoven. De kunststof kettingbaan is minder gevaarlijk of je zou er al met iets achter moeten blijven haken. Deze baan is dan ook niet afgeschermd met roosters. Het ligt niet voor de hand, mede door de beperkte hoogte, maar iemand zou zich via de kettingbaan naar de gevaarlijke zone kunnen begeven. Is dit acceptabel, m.a.w. waar liggen de grenzen van een aan te brengen afscherming?

 

Antwoord:

De norm voor transport van stukgoed is de NEN-EN 619:2002+A1:2010; Transporteurs - Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden.
Deze norm geeft in hoofdstuk 5 eisen ter voorkoming van toegang tot de gevaarlijke zone van een machine via de transportband.

Figuur D.7 bij vraag 9-2016Figuur D.7 toont de mogelijkheid om het intrekpunt van een bandtransporteur te voorzien van een zogenaamde “nip” . De ruimte tussen de nip en de band moet kleiner of gelijk zijn aan 5 millimeter.

 

Het verdient aanbeveling deze norm nauwgezet door te lezen, om alle noodzakelijke risicoreducerende maatregelen te bepalen.  


Daarnaast zijn de volgende basisnormen voor afschermingen geharmoniseerd:

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV .

 
© Engineersonline.nl