EO

Vanaf 2013 nieuwe RoHS-regels

18 december 2012 om 14:03 uur

Op 2 januari 2013 worden nieuwe RoHS-regels van kracht voor bedrijven die elektronische apparatuur verhandelen binnen Europe. De nieuwe regelgeving onder de naam RoHS Recast 2011/65/EU heeft nu betrekking op artikelen die voor ten minste een van de functies waarvoor ze zijn bedoeld, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden. Zo is de regelgeving ook van toepassing op gasfornuizen met een elektrische klok en grasmaaiers met benzinemotor met elektrische ontsteking: vanaf juli 2019 moeten deze apparaten voldoen aan de RoHS-regels.

 

De Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) Richtlijn werd op 1 juli 2006 van kracht voor alle EU-lidstaten. Sinds die datum mogen producenten van acht categorieën elektrische en elektronische apparatuur geen producten meer op de markt brengen die verboden stoffen bevatten, tenzij een specifieke uitzondering van toepassing is. De zes verboden stoffen zijn lood (Pb), kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr(VI)), cadmium (Cd), polybroom-difenyl vlamvertragers (PBB's) en polybroom-difenylether vlamvertragers (PBDE's).

 

De nieuwe RoHS Recast (of RoHS2) is bedoeld om onduidelijkheden rond de oude richtlijn weg te halen en om onder meer ook te kunnen komen tot een geharmoniseerde handhaving. Ook is de richtlijn meer in overeenstemming gebracht met andere Europese directieven.

 

Verantwoordelijk

Fabrikanten, importeurs en distributeurs kunnen ervoor verantwoordelijk worden gesteld dat de artikelen voldoen aan de CE-verplichtingen. Afhankelijk van de plaats van een bedrijf in de toeleveringsketen zullen er verplichtingen zijn ten aanzien van het beschikbaar stellen van veel nieuwe documenten, waaronder een ‘technical file' en een ‘declaration of compliance'. Componenten die niet binnen de scope van RoHS vallen, moeten toch compliant zijn als ze worden gebruikt in de productie van apparatuur di wel onder de richtlijn valt. Net als bij RoHS1 zal met een certificaat van compliantie moeten worden aangetoond dat de component voldoet aan de richtlijn.

 

De lidstaten hadden 18 maanden de tijd om een en andere om te zetten in nationale wetgeving en de richtlijn wordt nu op 2 januari 2013 van kracht. Daarna zullen gefaseerd nieuwe categorieën onder de richtlijn gaan vallen, zoals medische hulpmiddelen en bewakings- en besturingsinstrumenten in juli 2014. In vitro diagnostiek volgt in juli 2016 en industriële bewakings- en besturingsinstrumentatie in juli 2017. Alle elektrische en elektronische apparatuur die niet binnen de categorieën 1 ... 10 valt, zal vanaf juli 2019 worden ondergebracht in categorie 11.

 

Elektronica-ontwikkelboards

Gary Nevison, hoofd Legislation & Compliance bij elektronicadistributeur Premier Farnell, zegt: "Een productgroep die we nauwlettend in de gaten houden zijn de halfgeleiderontwikkelkits en de impact daarop van de RoHS Recast 2011/65/EU en in het bijzonder de gevolgen voor de CE-markering. Ontwikkelkaarten zijn absoluut voltooide producten volgens de definitie in de Blue Guide, de gids van de Europese Commissie voor het invoeren van nieuwe richtlijnen. Die ontwikkelkaarten worden simpelweg ingeplugd in andere apparatuur en ze vallen bij de handhavingsautoriteiten van alle lidstaten on de richtlijn."

 "Veel leveranciers van ontwikkelboards maken ze a; RoHS-compliant, maar er zijn een paar opvallende uitzonderingen. Zij moeten nu zorgen dat hun product compliant wordt en dat ze vanaf januari alle voor de CE-normering benodigde documenten actief aanleveren."

 

Premier Farnell heeft zich altijd intensief beziggehouden met de wetgeving en biedt hulp en ondersteuning bij vragen rond RoHS. De element14 community bevat veel bruikbare informatie over allerlei soorten industriële wetgeving.

 

FAQ's over RoHS2

Op 15 juli 2012 publiceerde de Europese Commissie een document met ‘Frequently Asked Questions' over de RoHS Recast of ‘RoHS2'. Op 12 december verscheen een bijgewerkte versie van dat FAQ-document en dat kan hier worden gedownload:

 rohs2faq.

 

Bron: Premier Farnell

 

Video's

Twee mega-bliksemschichten verbreken wereldrecords

Twee mega-bliksemschichten verbreken wereldrecords

De in Genève gevestigde Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft twee ‘megaflash…

Slimme bezorg-drones pakken de bus (video)

Een slimme bezorg-drone pakt de bus (video)

Het vervoer van pakketjes door de lucht kan helpen om het aantal verkeersopstoppingen in…

Een robot die groeit als een plant

Een robot die groeit als een plant

De ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een robot ontwikkeld die…

MX3D 3D-print robotarm naar digital twin

MX3D 3D-print robotarm naar digital twin

MX3D en Altair hebben samen een industriële robotarm ontworpen en 3D-geprint voor een ABB-robot…

Deense robot neemt speekselmonsters af

Deense robot neemt speekselmonsters af

Aan de Deense universiteit SDU is een robot ontwikkeld die speekselmonsters kan afnemen bij potenti…

Meer videos »

Laatste nieuws

Doorrijden tijdens wegwerkzaamheden dankzij composieten hulpbrug

Doorrijden tijdens wegwerkzaamheden dankzij composieten hulpbrug

Samen met FiberCore Europe, Civiele Technieken deBoer en Rijkswaterstaat heeft aannemingsbedrijf KWS een slimme, tijdelijke brug ontwikkeld die op de rijbaan wordt geplaatst bij wegwerkzaamheden. Het verkeer rijdt over…

Reichelt: ‘Nederlandse bedrijven zien 3D-printen als oplossing in coronatijd’

Reichelt: ‘Nederlandse bedrijven zien 3D-printen als oplossing in coronatijd’

3D-printen voor industriële productie komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Door de technologie te combineren met geautomatiseerde processen, is in theorie veel tijd en geld te besparen. Reichelt elektronik…

FME: 'Innovatie kan zorgen voor forse CO2-reductie' (video)

FME: 'Innovatie kan zorgen voor forse CO2-reductie' (video)

Een studie van de consultants Royal HaskoningDHV en PDC toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende vijf jaar tenminste 3 Mton CO2-uitstoot kan…

Meer nieuws »

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Gratis nieuwsbrief

safety update
 

Product van de maand

RSS
Nieuwe kleine transponderschakelaar CTM

De nieuwe CTM is heel klein en is geschikt voor elke radius vanaf slechts 15cm. Toch is het een volwaardige PL e - Cat....

Agenda

14 juli 2020, online

Hannover Messe Digital Days

Een digitaal overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van industrie, energie en logistiek en...

11 augustus 2020, Vianen

Masterclass Machineveiligheid XL

11, 12 , 18, 19 augustus 2020

19 augustus 2020, Vianen

Machineveiligheid in een dag

Meer agendapunten »