EO

Vraag over afzuigen stof rond machine

23 juni 2012 om 19:44 uur

Hoe kan ik het beste zorgen voor een goede afzuiging rond een machine die tijdens productie continue een stofwolk veroorzaakt?

 

Vraag:

In de norm NPR 7910-2 staat beschreven hoe om te gaan met een stoffige omgeving ten aanzien van ATEX. Omdat de machine in productie de gehele tijd een stofwolk veroorzaakt zou ik volgens de norm een 'goede afzuiging met absolute waarborgen' moeten realiseren en wellicht vervolgens dit door een Notified Body laten keuren. Mijn vraag is of het mogelijk is om met een enkele afzuiging die gecontroleerd wordt door een drukverschilmeting te werken? Als ik bij het falen van de afzuiging de machine hardwarematig afschakel kan er geen explosieve stofwolk ontstaan. Ik voldoe dan niet aan bovenstaande norm maar volgens een risicograaf is het wel veilig. Kunt u mij vertellen of dit mag en of ik in dit geval naar een NB moet om het geheel te laten keuren? 

Antwoord:

Uw situatie gaat over een machine die een product verwerkt en waarbij in de machine zelf stofwolken ontstaan. De praktijkrichtlijn NPR 7910-2:2010 geeft richtlijnen voor de gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. Deze uitleg is gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009. Deze norm is alleen bedoeld om de ATEX-zone (zone 20, zone 21 of zone 22) te bepalen en spreekt niet over de risicoreductiemaatregelen. Voor de reductiemaatregelen zijn andere normen uit de serie 60079 toepasbaar.
Als louter de afzuiging met waarborg wordt beschouwd is wellicht de NEN-EN 50495 (Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot  ontploffingsrisico's) te hanteren. Hierbij wordt het verband gelegd met de SIL/PL niveau. Het in de arm nemen van een NOBO is in de ATEX guide toegelicht en afhankelijk van uw specifieke situatie. Soort machine, installatie e.d.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV, Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein, E :   info@fusacon.nl . W: www.fusacon.nl 
 

Reacties (2)

Nog even een toevoeging: Keuring door een NoBo geldt voor apparatuur (uitsluitend ATEX95) opgesteld in explosieve atmosfeer. Voor welke categorieen dit noodzakelijk is staat in de Richtlijn vermeld. Een EX ingebouwde ventilator heeft wellicht een dergelijke keuring gehad op initiatief van de fabrikant. De installatie waarin deze zich in bevindt heeft deze keuring niet nodig. Gebruik van de ventilator valt onder de andere (ATEX137) Richtlijn.
J. van der Prijt (Tebodin), 29 juni 2012 11:10
NPR7910-2:2010 is hiervoor wel te gebruiken. Volgens paragraaf 5.5.3.1 mag de beschikbaarheid ook gegarandeerd worden d.m.v. beveiliging conform NEN-EN-IEC 61508-1/3. Dus met de voorgenomen oplossing voldoe je wel degelijk aan de norm. Overigens hoeft de installatie niet gekeurd te worden door een NoBo, zeker niet indien door beveiliging sprake is van een Niet Gevaarlijk Gebied. Wel zal in geval van SIL klassen de beveiliging beoordeeld moeten worden, maar dat staat los van ATEX.
J. van der Prijt (Tebodin), 29 juni 2012 11:05
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>