EO

Vraag over RoHS richtlijn

16 februari 2012 om 08:33 uur

Wat houdt de ROHS richtlijn in en hoe kunnen wij hier mee omgaan als producent?

 

De RoHS richtlijn (2002/95/EG) (Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen) is een richtlijn die het gebruik van bepaalde giftige en/of milieubelastende stoffen zoals lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, brandvertragers (PBB en PBDE) in producten aan banden legt. Deze stoffen (en percentages) worden genoemd in de bijlage van de richtlijn. In de nabije toekomst (2011-2013) zal de RoHS worden aangepast en zullen meer stoffen (onder andere weekmakers DBP) eronder vallen en zal door de fabrikant een EG verklaring moeten worden opgesteld.
Als producent dient u te voldoen aan de EU regelgeving en dat kan alleen door er voor te zorgen dat in de toeleverketen ook verantwoordelijkheid wordt genomen (afspraken met toeleveranciers en bijv. steekproefsgewijze controle).

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV, Functional Safety Consultants Nederland, ogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
 

Kennis: Safety

  17 november is het Engineering Event Safety in Den Bosch, het event over machineveiligheid. Bestemd voor machinefabrikanten, ontwerpers, constructeurs, bouwers en onderhoudsmanagers.

Kortom: iedereen die meer moet weten over machineveiligheid!

 Safety

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>