EO

Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine?

12 april 2021 om 15:53 uur

Moeten we als Nederlandse machinefabrikant de gebruiksaanwijzing leveren in alle talen van de gebruikers? En wie is verantwoordelijk voor wat er in de vertaalde gebruiksaanwijzing staat?

 

Vragen

  1. Als we onze machine in Nederland op de markt brengen dan moet de handleiding toch in het Nederlands zijn opgesteld?
  2. Klopt het dat er ook een handleiding moet zijn in de taal van de gebruiker?
  3. Wie is verantwoordelijk voor de vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing als wij leveren buiten Nederland? Zou onze klant of distributeur die vertaling mogen maken en in welke mate zijn wij dan nog verantwoordelijk voor wat daar in staat? 
  4. Als er een juridisch geschil is, grijpt men dan terug op de oorspronkelijke handleiding of is die in de taal van het land waar de machine is ‘geïntroduceerd’ dan leidend?

Antwoord 1

Het woord ‘handleiding’ wordt door fabrikanten van machines vaak gebruikt, maar de officiële term uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG is ‘gebruiksaanwijzing’ of in het Engels ‘Instructions’.  Dit is de reden waarom de term gebruiksaanwijzing terugkomt in het antwoord van de vier vragen. 

Een machinebouwer dient te voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn, die in Nederland is opgenomen in het Warenwetbesluit Machines.  In Bijlage I van de Machinerichtlijn staan de wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan. De taaleis van de gebruiksaanwijzing is terug te vinden Machinerichtlijn Bijlage I item 1.7.4.1b:
  • De gebruiksaanwijzing moet in één of meer officiële taal (talen) van de Gemeenschap worden opgesteld. De fabrikant of diens gemachtigde voorziet de versie(s) die hij heeft geverifieerd van de vermelding ‘oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’.
  • Wanneer een ‘oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’ in de officiële taal of talen van het land van gebruik ontbreekt, moet een vertaling in die taal of talen worden verstrekt door de fabrikant of diens gemachtigde, dan wel door degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert. Deze vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding ‘vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’.

U bent een Nederlands bedrijf dus is het wel logisch dat de gebruiksaanwijzing allereerst in de Nederlandse taal wordt gemaakt. Deze NL-versie wordt dan de ‘oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’ genoemd. 

U zou er ook voor kunnen kiezen om de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing direct in het Engels te maken, waarna vertalen door een vertaalbureau in andere EU-talen eenvoudiger is. Deze versie dient dan gekenmerkt te worden met het label ‘Original Instructions’. 


Antwoord 2

Het is niet de bedoeling dat u, als uw bedrijf een machine levert aan een Nederlandse klant, naast de Nederlandse gebruiksaanwijzing (en indien van toepassing de Original English Instructions) ook een exemplaar levert in de moedertaal van elke medewerker (gebruiker) die de kopende partij in dienst heeft. 

Met andere woorden als de Nederlandse werkgever de machine laat gebruiken door Polen, Roemenen of medewerkers uit andere landen is het niet de plicht van de machinefabrikant om voor elke taal de vertaling aan te leveren. De werkgever heeft zelf op basis van de Arbeidsomstandighedenwet de taak om de door hem ingeschakelde werknemers te voorzien van adequate werkinstructies. 
 
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V. 

 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>