EO

Wijziging aan bestaande autolaadkraan uit 1980; wat zijn de verplichtingen als het gaat om de CE-markering?

14 september 2020 om 09:42 uur

Wij willen een defecte (niet meer verkrijgbare) extensiecilinder op een bestaande autolaadkraan (bouwjaar 1980) vervangen door een ander type telescoopcilinder. Valt de autolaadkraan op een trailer voor goederentransport onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn en is dan een Notified Body noodzakelijk voor goedkeuring voor de CE-markering?

 

Vraag

Valt een ingrijpende wijziging (revisie) aan het extensieorgaan van een autolaadkraan op een trailer voor goederentransport onder Bijlage IV item 17. ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat’.
Met andere woorden, is een beoordeling door een Notified Body (NoBo) alsnog verplicht na de realisatie? Hijshoogte vanaf b,k, haak is minder dan 3,0 m (wordt begrensd door het aanbrengen van een deels kunststof/deels stalen stopbus in de hefcilinder). Wijziging betreft uitsluitend het vervangen (!) van een defecte (niet meer verkrijgbare) extensiecilinder op een bestaande autolaadkraan (bouwjaar 1980) door een ander type telescoopcilinder. Lastmoment op fundatie en giekdelen blijft hetzelfde. Lastmomentbeveiliging door verzegelde (bestaande) reduceerklep op hydraulisch circuit hefcilinder. Anders gezegd: valt het maken van een vluchtverstelling met een vervangend, niet-origineel (!) component nog steeds onder de definitie van 'veilig hijsen'? Aanleg TCD/NL-Handleiding (vertaling) / risicobeoordeling en CE-markering vanwege de ingrijpende wijziging van de bestaande autolaadkraan wordt (in eigen beheer!) allemaal in acht genomen. Keuring van trailer en autolaadkraan ten behoeve van eerste ingebruikname vindt eveneens plaats na de revisie.

Antwoord 

De bovenstaande autolaadkraan op een goederentrailer valt niet onder Bijlage IV item 17 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Dit komt omdat deze goederenkraan geen personen heft en de vrije val lager is dan 3 meter. Er is daarmee geen NoBo-goedkeuring noodzakelijk, de (EU-CBI)-verplichting ontbreekt. 

De laadkraan betreft een oudere kraan uit 1980 en voldoet op veel veiligheidsaspecten niet aan de huidige ‘stand der techniek’, zoals beschreven in de NEN-EN 12999:2011+A1:2012); Hijskranen - Laadkranen. Zie de link: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-129992011A22018-en.htm

Los van het feit of de genoemde wijziging beschouwd moet worden als een ‘substantiële wijziging’, moet conform de eisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, die is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de ‘stand der techniek’ overwogen worden. Als de genoemde normeisen (aanmerkelijk) veiligheid verhogend zijn in relatie tot de kosten die dat met zich meebrengt, moeten binnen redelijke termijn deze beheersmaatregelen doorgevoerd worden. 

Er zijn diverse eisen uit de norm NEN-EN 12999 uit 2010 die als veiligheid verhogend beschouwd kunnen worden en geïmplementeerd moeten worden op deze bestaande 40 jaar oude autolaadkraan. Denk hierbij aan de lastmomentbeveiliging (LMB) en een stempelbeveiliging (detectie die voorkomt dat er gehesen kan worden zonder dat de stempels volledig uitgeschoven zijn). De eigenaar moet afwegen of het doorvoeren van dergelijke beheersmaatregelen, samen met diverse andere verplichtingen, opweegt tegen de (mogelijk lagere) kosten van de aanschaf van een nieuwe autolaadkraan, die wel aan alle veiligheidseisen voldoet.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.  
 

Reacties (1)

Zo n 6-7 jaar geleden heb ik ongeveer dezelfde vraag als boven gesteld aan de zgn. SafetyDocters bij het S.E.E. in Evoluon, Eindhoven. Het ging toen eveneens over een bestaande autolaadkraan (PESCI, Ital. fabrikaat)uit begin jaren 80 van de vorige eeuw, op te bouwen op een andere, bestaande trailer voor eigen gebruik. Wij (broer en ik) hebben toen een ge-expandeerde*) knikcilinder (6 duim in diam.) volgens origineel voorbeeld nieuw laten maken door een Belgische fabrikant, want deze cilinder was ook niet meer leverbaar bij de fabrikant.Kosten: Euro 2000, --. Dit is vervanging (!) van het origineel en dat mag gewoon binnen de MRL. LMB was reeds op de kraan aanwezig evenals een gestuurde terugslagklep op het hydraulisch systeem van de stempels. In bovenstaand geval met nagenoeg horizontaal uitschuiven tot max. 3,0 meter (bijna geen vertikale last) gaat het om een simpele extensiecilinder, waarvoor je m.i. net zo goed een willekeurige cilinder met direct opgebouwde, gestuurde terugslagklep kunt inzetten met dezelfde boring,slag, stangdiameter en exact dezelfde h.o.h.-maat van 2 cardanisch scharnierende eindbevestigingen. Hebben we de laatste tijd de mond niet vol van hergebruik en van(eng.:)refurbished machines?
*)plaatselijk geimplodeerd a.g.v. het ontoelaatbaar (!) opschroeven van de overdrukklep door de vorige eigenaar om (met schuine reeptrek (!)) toch nog een last over een sloot heen te verslepen richting trailer en deze last vervolgens proberen op te hijsen.
Pieter Zijlstra, 17 september 2020 19:05
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>