EO

Hoe ga je om met een aanpassing aan een eerder geleverde machine?

20 augustus 2020 om 00:00 uur

De besturing van een machine met een uitbreiding wordt aangepast. Wie is verantwoordelijk waarvoor en wat moet er in de Inbouwverklaring?

 

Een machine is origineel geleverd met een EG-Verklaring van overeenstemming (II.1.A- verklaring). Enkele jaren later wordt een uitbreiding aan de machine toegevoegd. Er ontstaat een samenstel van machines. De besturing wordt aangepast om het samenstel te besturen. Hiervoor wordt een Inbouwverklaring (II.1.B-verklaring) afgegeven.

 

Vragen

1)    Moet in de Inbouwverklaring (II.1.B-verklaring) nog een zin opgenomen worden om de eerder afgegeven II.1.A-verklaring in te trekken?
2)    Moet de bestaande CE-markering van de machine verwijderd worden?
Zo ja, uit welke wetgeving volgt dit?

 

Antwoorden

1) Een II.1.B-verklaring (Inbouwverklaring) wordt alleen met een zogenaamde “niet-voltooide machine” meegeleverd. Een voorbeeld van een niet voltooide machine is bijvoorbeeld een aandrijfsysteem, zoals een elektromotor met reductor. LET OP: Op alleen een besturing mag geen Inbouwverklaring of EG-Verklaring van overeenstemming worden afgegeven. De leverancier van deze niet-voltooide machine is derhalve in principe ook alleen verantwoordelijk voor het door hem geleverde. De leverancier is derhalve niet verplicht de eerder afgegeven EG-Verklaring van overeenstemming (II.1.A-verklaring) voor de voltooide machine in te trekken en/of de CE-markering te verwijderen. Er hoeft dus door de leverancier van de niet-voltooide machine geen zin hieromtrent te worden opgenomen in zijn Inbouwverklaring.

2) De conclusie moet dus zijn dat in principe de partij die de machine en de niet-voltooide machine samenvoegt tot een nieuw samenstel van machines verplicht is om aan de eisen uit de op dat moment geldende Machinerichtlijn te voldoen. Wel is het mogelijk dat de eigenaar van de machine en de leverancier van de niet-voltooide machine contractueel overeenkomen dat de leverancier van de niet-voltooide machine als fabrikant voor het nieuwe samenstel van machines wordt gezien en deze fabrikant derhalve aan de eisen uit de Machinerichtlijn moet voldoen.

3) Het voorgaande volgt uit het Warenwetbesluit machines, de Nederlandse implementatie van de Machinerichtlijn. Voor een gedetailleerder juridisch advies zouden we op de hoogte moeten zijn van de contractuele afspraken tussen partijen en de omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld de soort van niet-voltooide machine etc.)

 

Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.  

 

Reacties (1)

Het wordt er mijn inziens niet duidelijker op. Wat staat er nu bij 1) LET OP. wat wordt er nu afgegeven?
De vraag bij 2 is of de bestaande CE markering op de machine moet worden verwijderd. Het antwoord hierop moet Ja zijn. Wie het doet is een tweede.
Peter Boumans, 20 augustus 2020 13:12
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>