EO

Tijdens de coronacrisis zet Bosch in op technologische innovaties en klimaatactie

06 mei 2020 om 13:24 uur

Na de stopzetting van de productie in bijna 100 Boschlocaties over de hele wereld eerder deze maand, bereidt het bedrijf zich systematisch voor op een geleidelijke verhoging van de productie. CEO Volkmar Denner: "We willen zorgen voor betrouwbare leveringen om aan de vraag van onze klanten te voldoen aangezien deze geleidelijk terugkeert, en bijdragen aan een zo snel mogelijk herstel van de wereldeconomie."

 

"Ons doel is het synchroniseren van de verhoging van de productie en het veilig stellen van de toeleveringsketens, in het bijzonder in de automobielproductie. We hebben dit al bereikt in China, waar een 40-tal lokale fabrieken opnieuw produceren en de toeleveringsketens stabiel zijn. We werken hard om hetzelfde te doen in onze andere regio's."

 

Om van de productieverhoging een succes te maken, heeft Bosch beschermingsmaatregelen genomen voor de medewerkers. Het bedrijf zet zich ook in voor een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak met klanten, leveranciers, overheden en werknemersvertegenwoordigers. "Waar mogelijk willen we onze expertise ter beschikking stellen om de pandemie in te dijken, bijvoorbeeld met onze nieuw ontwikkelde Covid-19-sneltest en ons Vivalytic-analyseapparaat." Bosch wil in 2020 een miljoen sneltesten produceren en in 2021 drie miljoen. Het Vivalytic-analysetoestel zal in eerste instantie worden gebruikt voor medisch personeel, voor wie de beschikbaarheid van testresultaten in tweeëneenhalf uur van cruciaal belang is. De sneltest is al geleverd aan Europese klanten. Met een ‘research use only' status kan de sneltest na een validatie ingezet worden. Bosch verwacht tegen eind mei een Europees CE-certificaat te behalen. Een nog snellere test, die Covid19-gevallen in minder dan 45 minuten detecteert, bevindt zich in de laatste ontwikkelingsfase.

 

Productielijnen mondmaskers

Bosch is reeds gestart met de productie van gezichtsmaskers in 13 fabrieken in 9 landen, van Bari in Italië via Bursa in Turkije tot Anderson in de USA. Ook zet het bedrijf 2 volautomatische productielijnen op in Stuttgart-Feuerbach. Meer productielijnen volgen in Erbach, India en Mexico. "Het kostte onze ‘gespecialiseerde machine-unit' slechts een paar weken om de benodigde toestellen te ontwerpen", aldus Denner.

 

Ontwerp gratis ter beschikking

Dit betekent dat het bedrijf meer dan 500.000 maskers per dag kan produceren. De maskers zijn bedoeld voor de bescherming van de Bosch-medewerkers in de fabrieken wereldwijd. Daarnaast is het de bedoeling de maskers ook aan derden ter beschikking te stellen. Dit zal afhangen van het verkrijgen van de juiste, landspecifieke goedkeuringen. Bosch stelt het ontwerp in elk geval gratis ter beschikking.

 

Desinfectiemiddel

Verder produceert Bosch wekelijks 5.000 liter desinfectiemiddel in Duitsland en de VS voor zijn medewerkers in Amerikaanse en Europese fabrieken.

 

Recessie heeft negatieve invloed op de vooruitzichten

In het licht van de coronaviruspandemie verwacht Bosch in het lopende boekjaar aanzienlijke uitdagingen voor de wereldeconomie: "We zetten ons schrap voor een wereldwijde recessie die ook een aanzienlijke impact zal hebben op onze eigen prestaties in 2020", aldus CFO Stefan Asenkerschbaumer. Op basis van de tot nu toe bekende effecten verwacht Bosch dat de automobielproductie in 2020 met minstens 20 procent zal dalen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van de Bosch Groep met 7,3 procent, wat betekent dat de omzet al aanzienlijk lager is op jaarbasis. Alleen al in maart 2020 daalde de omzet met 17 procent. Gezien de grote onzekerheden geeft de onderneming geen prognose voor het hele jaar.

 

Werktijdvermindering en afbouw productie

Op dit moment ligt de focus op uitgebreide maatregelen die de kosten verlagen en de liquiditeit waarborgen. Dit omvat onder meer werktijdvermindering en afbouw van de productie die al op vele locaties wereldwijd zijn doorgevoerd, salarisverlagingen voor specialisten en managers, directieleden incluis, en verlengde termijnen voor investeringen. De maatregelen komen bovenop een uitgebreid programma dat Bosch begin 2020 al had gelanceerd om zijn concurrentiepositie te verbeteren. "Op middellange termijn is het ons doel om terug te keren naar een marge van ongeveer 7 procent uit bedrijfsactiviteiten, maar zonder de essentiële toekomstgerichte taken uit het oog te verliezen", aldus Asenkerschbaumer.

 

Klimaatactie

Ondanks deze uitdagingen handhaaft Bosch zijn strategische koers op lange termijn: ambitieuze klimaatdoelstellingen en ondersteuning van duurzame mobiliteit te. "Hoewel andere kwesties momenteel in de schijnwerpers staan, mogen we de toekomst van onze planeet niet uit het oog verliezen," aldus Denner.

 

Het bedrijf wil tegen het einde van 2020 op alle 400 locaties in de wereld klimaatneutraal zijn. Denner: "Eind 2019 hebben we voor al onze locaties in Duitsland CO2neutraliteit bereikt; vandaag hebben we dit wereldwijde doel al voor 70 procent bereikt. Hiertoe investeert Bosch in energieefficiëntie, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in zijn energievoorziening, het inkopen van meer groene stroom en het compenseren van de onvermijdelijke CO2-uitstoot. Het aandeel van de CO2-compensatie zal in 2020 al aanzienlijk lager zijn dan gepland, met slechts 25 procent in plaats van bijna 50 procent. Met andere woorden, we boeken sneller vooruitgang dan we hadden verwacht."

 

Klimaatneutrale economie: oprichting van een nieuw adviesbureau

Als het gaat om klimaatmaatregelen, wendt Bosch twee nieuwe benaderingen aan om ervoor te zorgen dat de eigen inspanningen een multiplicatoreffect hebben op de economie. Een eerste doel is om de activiteiten in de waardeketen zo klimaatneutraal mogelijk te maken. Tegen 2030 zal de bijhorende emissie naar verwachting met 15 procent dalen, ofwel meer dan 50 miljoen ton per jaar. Bosch heeft daartoe een doel afgesproken met het Science-Based-Target-initiatief, waardoor de automobieltoeleverancier zich als eerste verbindt tot een meetbare doelstelling. Bovendien is het bedrijf van plan om de kennis van 1000 Bosch-experts wereldwijd en de ervaring van 1000 eigen energie-efficiëntieprojecten te bundelen in een nieuw adviesbureau, Bosch Climate Solutions genaamd.

 

Waterstof

Volgens Denner is een breed technologisch offensief nodig dat niet alleen de accu-elektrische weg naar duurzame mobiliteit uitstippelt, maar ook rekening houdt met efficiënte verbrandingsmotoren, met hernieuwbare synthetische brandstoffen (efuels) en brandstofcellen in het bijzonder. De CEO roept op tot een gedurfde stap richting waterstofeconomie en de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen zodra de coronaviruscrisis voorbij is. Volgens hem is dit de enige manier waarop Europa tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. "De huidige waterstoftoepassingen moeten niet langer in het veld getest worden, maar in de reële economie," aldus Denner.

 

Bosch en zijn partner Powercell werken al aan de commercialisering van mobiele brandstofcelstapels voor gebruik in voertuigen. De marktintroductie is gepland voor 2022; in 2030 zou één op de acht nieuw geregistreerde zware vrachtwagens door een brandstofcel kunnen worden aangedreven. Samen met Ceres Power wordt gewerkt aan stationaire brandstofcellen die bijvoorbeeld datacenters van elektriciteit kunnen voorzien. Bosch verwacht dat de markt voor brandstofcelcentrales al in 2030 meer dan 20 miljard euro waard zal zijn.

 

Aandrijf- en verwarmingstechnologie: elektrificatie

"Naarmate de inspanningen om het klimaat te beschermen op korte termijn worden opgevoerd, zullen de elektrische oplossingen beperkt blijven tot het aanvullen van de tot nu dominerende verbrandingsoplossingen voor de auto," zei Denner. Daarom streeft Bosch naar een technologieneutrale ontwikkeling van aandrijflijnen. Volgens eigen marktonderzoek zullen twee van de drie nieuw geregistreerde voertuigen in 2030 nog op diesel of benzine rijden, met of zonder hybride optie. Daarom blijft het bedrijf investeren in efficiënte verbrandingsmotoren. Daarnaast wil het marktleider worden in elektromobiliteit. Daartoe investeert het bedrijf ongeveer 100 miljoen euro in de productie van elektrische aandrijfsystemen in zijn fabrieken in Eisenach en Hildesheim. Ook op het gebied van verwarmingstechnologie doet elektrificatie zijn intrede, bijvoorbeeld voor de modernisering van die systemen. "We voorspellen een decennium van elektrificatie in de boiler-wereld," aldus Denner. Met dit in het achterhoofd investeert Bosch 100 miljoen euro extra in zijn warmtepompactiviteiten en wil het zijn ontwikkelingswerk uitbreiden en zijn marktaandeel verdubbelen.

 

Boekjaar 2019

"Tegen de achtergrond van een verdere verzwakking van de wereldeconomie en een daling van de automobielproductie met 5,5 procent, hield de Bosch Groep in 2019 goed stand," aldus Asenkerschbaumer. Dankzij diverse productsuccessen bedroeg de omzet 77,7 miljard euro, slechts 0,9 procent onder het niveau van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 2,1 procent. Het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) van de Bosch Groep bedroeg 3,3 miljard euro. Dit betekent een EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten van 4,2 procent. Exclusief buitengewone positieve effecten die met name voortvloeien uit de verkoop van de verpakkingsmachinesactiviteiten, bedroeg de marge 3,5 procent. "Naast hoge voorafgaandelijke investeringen, waren de factoren die op het resultaat wegen, de zwakke markten zoals China en India, de verdere daling van de vraag naar dieselauto's en de hoge herstructureringskosten, met name in het mobiliteitssegment", aldus Asenkerschbaumer. Met een vermogensratio van 46 procent en een cashflow van 9 procent van de omzet in 2019 vindt Bosch zijn financiële situatie gezond. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot 6,1 miljard euro, of 7,8 procent van de omzet. De investeringsuitgaven van ongeveer 5 miljard euro stegen licht ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

Kennis

RSS

Covid-ventilator met Sigmatek technologie

02-06-20 14:06 Hage Speciaal Machinebouw en Hage3D hebben een drukgestuurde ventilator...

Ventilatie cruciaal bij coronabestrijding

02-06-20 14:02 UvA-natuurkundigen en medisch onderzoekers hebben met behulp van...

Slimme modelleertechniek: 200 gelaatsschermen in de tijd van 1

02-06-20 14:00 Sandvik Coromant heeft een 3D-modelleringstechniek ontwikkeld waarmee tot...

Meer kennis »

Laatste productnieuws

Voedingen voor in de schakelkast

Voedingen voor in de schakelkast

De voedingen van de serie Pro 2 zijn er in zes uitvoeringen, voor vermogensbereiken van 120 tot 960 W. Ze hebben een rendement tot 96%. Via de geïntegreerde interface kunnen de voedingen worden ingesteld op de eisen van…

Nieuwe release softwareplatform

Nieuwe release softwareplatform

Copa-Data zet met zenon 8.20 en de rapportage- en analysesoftware zenon Analyzer 3.40 een nieuwe stap in de richting van volledige digitale connectiviteit in industriële en energieautomatisering. Highlight van versie 8…

Digitale flowmeter voor beademingsapparatuur

Digitale flowmeter voor beademingsapparatuur

De wereldwijde vraag voor sensoren voor toepassing in beademings- apparatuur is de afgelopen maanden explosief gestegen. Om in te spelen op deze vraag heeft Sensirion recent de SFM3019 op de markt gebracht.

Meer productnieuws »

Laatste nieuws

Een airco op water en zout

Een airco op water en zout

De TU in Turijn en het Italiaanse KNMI (INRiM) stellen een apparaat voor dat een koelbelasting kan genereren zonder het gebruik van elektriciteit. Net als bij traditionele koelapparaten, maakt de technologie gebruik van…

VS 3D-printen reactorkern

Amerika 3D-print reactorkern "(video)

Onderzoekers van het Oak Ridge National Laboratory van het Amerikaanse Department of Energy hebben een metalen reactorkern ge-3D-print. Over twee jaar willen ze de gehele reactorproductie hebben gemoderniseerd.

AI wordt concreet toepasbaar voor de industrie in publiek-private samenwerking

AI wordt concreet toepasbaar voor de industrie in publiek-private samenwerking

De Jheronimus Academy of Data Science (Jads) zal de komende vier jaar met een consortium van academische en industriële partners werken aan de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI)-toolkit, bestaande uit…

Meer nieuws »

Product van de maand

RSS
MVK Fusion - 3 modules in 1

Murrelektronik introduceert een PROFINET/PROFIsafe module welke drie basisfuncties in één module verenigt:

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

16 juni 2020, online

Power Electronics event

Het doel van dit event is de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis te presenteren op het...

16 juni 2020, Veldhoven

Business Software Event 2020

‘Boost your business with connected software & smart data’. Dat is het thema van het Business...

17 juni 2020, Vianen

Industrial Ethernet Event

Hoe kun je het maximale uit Industrial Ethernet halen?

Meer agendapunten »

Gratis nieuwsbrief

EOL