EO

Is een waarschuwingssticker een voldoende risicoreducerende maatregel?

15 maart 2020 om 12:59 uur

Als je een PL gaat bepalen mag je dan een waarschuwing op de machine als mogelijke gevaarafwending beschouwen? Bijvoorbeeld bij een draaiend mes. Je kunt niet waarnemen of dit ronddraait. Als je hier een waarschuwing bij plaatst voor snijgevaar, mag je dit dan als een mogelijke gevaarafwending zien?

 

Antwoord 

Uit uw vraag begrijp ik dat u het PL-niveau van een besturingstechnische risicoreducerende maatregel aan het bepalen bent. De norm EN-ISO 12100 beschrijft de zogenaamde driestappenmethode als de rangorde in beschermende maatregelen.

De stappen die bedoeld worden zijn:

  • Stap 1 = eerste prioriteit: Inherent veilige ontwerpmaatregelen.
  • Stap 2 = tweede prioriteit: Beveiliging en/of aanvullende beschermende maatregelen.
  • Stap 3 = derde prioriteit: Informatie voor het gebruik.
Deze rangorde is dezelfde als die wordt genoemd als 'Beginselen van geïntegreerde veiligheid' uit Bijlage I punt 1.1.2 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG (Lees: Warenwetbesluit Machines).  Deze volgorde van prioriteit moet worden toegepast bij het kiezen van maatregelen om een bepaald risico tegen te gaan. 

De 'Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG - 2de uitgave - juni 2010' geeft de volgende uitleg bij Bijlage I punt 1.1.2. :  
Dit houdt in dat de machinefabrikant eerst alle mogelijke maatregelen moet onderzoeken om veiligheid in het ontwerp te integreren voordat hij zijn toevlucht mag nemen tot beveiligingsmaatregelen. Ook moet hij eerst alle mogelijke beveiligingsmaatregelen onderzoeken alvorens gebruik te maken van waarschuwingen en instructies voor bedieners. Bij de toepassing van de driestapsmethode moet ook voldoende rekening worden gehouden met de stand van de techniek.
De waarschuwingssticker waarover u spreekt is een 'Stap 3' beschermende maatregel, die dient te worden ingezet als de mogelijkheden van een beschermende maatregel volgens 'Stap 1' en 'Stap 2' uitgeput zijn. 
Om die reden is het niet toegestaan om een risicoreducerende maatregel uit 'Stap 3' mee te nemen in de beoordeling van het noodzakelijke PL-niveau (PL-required) van een 'Stap 2' risicoreducerende maatregel. 

Een machinefabrikant moet eerst alle mogelijke beveiligingsmaatregelen onderzoeken alvorens gebruik te maken van waarschuwingen en instructies voor bedieners. Dit betekent dat het plaatsen van een sticker (Stap 3) pas aan de orde komt als na de toepassing van een besturingstechnische maatregel (Stap 2) de risico’s nog onvoldoende zijn gereduceerd. 
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.

 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>