EO

Wat zijn de veiligheidseisen voor knippers en skinners voor de voedselindustrie?

11 december 2019 om 21:44 uur

Waarom vallen knippers en skinners voor de voedselindustrie niet onder bijlage IV van de Machinerichtlijn? Het zijn toch levensgevaarlijke machines? Wat zijn de veiligheidseisen voor dit soort machines?

 

Vraag

Wij kopen wel eens draagbare machines zoals knippers, skinners (vilder/ ontveller) voor de voedselindustrie. Bij uitzondering maken wij gebruik van dit soort machines. Het verwondert mij dat deze niet onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn vallen. Het zijn toch levensgevaarlijke machines. Hoe moet je hiermee omgaan als je het over afschermen van gevaar hebt? Hoe ziet een risicoanalyse er hier uit? Hoe zit het met ernst, frequentie en gevaarafwending? Dit gespiegeld aan machines waar geen mensen aan staan te werken maar die wel zijn dichtgemaakt met afschermingen?

Antwoord

U geeft aan dat u zich verwondert over het beperkte lijstje van machines dat genoemd wordt in Bijlage IV van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. U bent van mening dat bepaalde knippers en skinners voor de voedselindustrie ook op deze Bijlage IV-lijst zouden moeten staan. Het is inderdaad zo dat het pertinent niet zo is dat alleen Bijlage IV-machines gevaarlijk zijn; er worden genoeg andere machines gemaakt die net zo of nog gevaarlijker zijn.
De knippers en skinners vallen onder andere onder de Europees Type C- norm EN 12355:2003+A1:2010 (Machines voor voedselbereiding - Ontzwoerd-, ontvel- en ontvliesmachines - Veiligheids- en hygiëne-eisen). Deze norm is per 20.10.2010 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn en valt onder het werkprogramma van CEN/TC  153  ‘Food  processing machinery - Safety and hygiene specifications’.
De norm geeft eisen voor afschermingen en beveiligingen van dergelijke machines. Hoofdstuk 4 van de norm EN 12355 is goed te gebruiken bij de gevarenanalyse van uw specifieke machine en hoofdstuk 5 geeft technische detaileisen aan de veiligheidsmaatregelen die getroffen zouden kunnen worden.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.  
 

 

Reacties (2)

De in het antwoord gegeven norm heeft inderdaad alleen betrekking op statische machines zoals vraagsteller Peter Bouwmans stelt. Er is op dit moment echter geen norm voor draagbare skinners, zie antwoord van het Union de Normalisation de la Mécanique (UMN):
“CEN/TC 153/WG 14 is in charge to develop standards for machinery and equipment for slaughterhouses. The first meeting will be held on February 13th 2020 in Paris.”
Het is dus zaak de goede dingen uit de norm voor statische machines te halen
en daarnaast een specifieke risicobeoordeling van de machine te maken.
Nick de With, Fusacon BV, 4 februari 2020 12:11
De vraag gaat over draagbare machines (hand held tools). De norm waar naar verwezen wordt gaat over statische machines of mobile machines. Deze kun je niet gebruiken voor draagbare machine die je met de hand vasthoud om je werkzaamheden te doen. De vraag gaat over als je een draagbare machine hebt die je met de hand vast houd en bediend. Hoe moet je deze afschermen?Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-02-2020 12:07.
Peter Boumans, 19 december 2019 09:04
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>