EO

Verwarmingsplaat tot 400°C onder vacuüm en bij lage druk: wat is van belang bij de risicoanalyse?

18 november 2019 om 09:28 uur

Welke punten moet een risicoanalyse bij de volgende situatie bevatten: een 230 VAC spanning wordt gebruikt om een verwarmingsplaat tot een temperatuur van 400°C te verwarmen (PID-regeling).

 

Vraag

In bovenbeschreven situatie wordt de stroom door een smeltzekering van 40 A (Fast Acting) bewaakt. Deze zekering is door de gebruiker vervangen door een automaat (B Type) van 30 A. Er zijn geen problemen geconstateerd, maar de heater wordt onder vacuüm gebruikt en bij lage druk wordt tijdelijk een RF (radiofrequente) spanning met een frequentie van 13.56 MHz ingekoppeld.

Antwoord

De risicobeoordeling voor de geschetste situatie bestaat uit een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) waarbij elk element afzonderlijk wordt beschouwd aan de hand van de mogelijke gevaarsfenomenen in hun omgeving. De methodiek voor een FMEA is vastgelegd in den norm NEN-EN-IEC 60812:2018. 

Met element wordt bedoeld: de verwarmingsplaat zelf, de zekering (met de bijbehorende toleranties), de PID-regeling e.d. Elk van deze elementen hebben faalwijzen en die moeten gestructureerd in kaart worden gebracht en voorzien van beschermende maatregelen. Wellicht blijkt dan de zekering 40 A fast niet geschikt en ook de 30 A niet.

Bij het vacuüm (afhankelijk van de druk) moet tevens rekening worden gehouden met de zogenoemde Paschencurve (https://en.wikipedia.org/wiki/Paschen’s_law).

Voor de RF-bron is het raadzaam te controleren of de veldsterktes (buiten het vacuüm) niet worden overschreden (EU guide ‘Niet bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn 2013/35/EU elektromagnetische velden).
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de RF-bron uitsluitend is in te schakelen als er een vacuüm aanwezig is.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.  

 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>